Matematyka dla klasy 7

Kurs zawiera testy sprawdzające wiedzę z matematyki w klasie 7 szkoły podstawowej. Podzielony jest na następujące działy: 1. Ułamki zwykłe i dziesiętne 2. Procenty 3. Figury płaskie - trójkąty 4. Figury płaskie - wielokąty 5. Liczby wymierne 6. Potęgi i pierwiastki 7. Wyrażenia algebraiczne 8. Równania 9. Twierdzenie Pitagorasa 10. Graniastosłupy 11. Elementy statystyki opisowej. Każdy test składa się z 10 pytań - jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, polegających na przyporządkowaniu odpowiedzi lub wpisaniu odpowiedzi samodzielnie.