Bless Test - Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

Niniejsze warunki określają zasady i przepisy dotyczące korzystania ze strony internetowej BlessTest.


BlessTest z siedzibą w:
6015 W Waveland Ave Chicago
60634 - Illinois , United States

Wchodząc na tę stronę, zakładamy, że akceptujesz te warunki w całości. Nie kontynuuj korzystania ze strony internetowej BlessTest, jeśli nie akceptujesz wszystkich warunków określonych na tej stronie.

Poniższa terminologia dotyczy niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności oraz wszelkie lub wszystkie Umowy: „Klient”, „Użytkownik” i „Twój” odnoszą się do Ciebie, osoby uzyskującej dostęp do tej strony oraz akceptacja warunków Spółki. „Firma”, „nas samych”, „my”, „nas” i „nas” odnoszą się do naszej firmy. „Strona”, „Strony” lub „Nas” odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas samych lub do Klienta lub nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, akceptacji i uwzględnienia płatności niezbędnych do podjęcia procesu naszej pomocy dla Klienta w najbardziej odpowiedni sposób, czy to poprzez formalne spotkania o ustalonym czasie trwania, czy w jakikolwiek inny sposób, w wyraźnym celu spotkania Potrzeby Klienta w zakresie świadczenia usług/produktów określonych przez Spółkę, zgodnie z obowiązującym prawem Stanów Zjednoczonych i zgodnie z nimi. Każde użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, liczbie mnogiej, wielkich literach i/lub jego/jej, jest traktowane jako wymienne, a zatem jako odnoszące się do tego samego.

Cookies

Używamy plików cookie. Korzystając ze strony internetowej BlessTest, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z polityką prywatności BlessTest.

Większość współczesnych interaktywnych stron internetowych korzysta z plików cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika dla każdej wizyty. Pliki cookie są używane w niektórych obszarach naszej witryny, aby umożliwić funkcjonowanie tego obszaru i łatwość użytkowania dla osób odwiedzających. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych / reklamowych mogą również korzystać z plików cookie.

Licencja

O ile nie zaznaczono inaczej, BlessTest i / lub jego licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na BlessTest. Wszystkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz przeglądać i / lub drukować strony z https://blesstest.com/ na własny użytek osobisty, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno Ci:

 1. Ponownej publikacji materiałów z https://blesstest.com/
 2. Sprzedawać, wynajmować lub sub licencjonować materiał od https://blesstest.com/
 3. Powielania lub kopiowania materiałów z https://blesstest.com/

Redystrybuuj zawartość z BlessTest (chyba że treść jest specjalnie przeznaczona do redystrybucji).

Komentarze oraz kursy użytkownika

 1. Niniejsza Umowa rozpoczyna się z dniem jej akceptacji.
 2. Niektóre części tej strony oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii, informacji, materiałów i danych („Komentarze”, „Kursy”) w obszarach witryny. BlessTest nie sprawdza, nie edytuje, nie publikuje ani nie recenzuje komentarzy przed ich pojawieniem się na stronie internetowej i komentarze nie odzwierciedlają poglądów lub opinii BlessTest, jego agentów lub oddziałów. Komentarze odzwierciedlają pogląd i opinię osoby, która publikuje taki pogląd lub opinię. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy BlessTest nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze oraz Kursy ani za żadne straty, odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i / lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i / lub opublikowania Komentarzy na tej stronie.
 3. BlessTest zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy oraz kursów i usuwania wszelkich, które według własnego uznania uzna za niewłaściwe, obraźliwe lub w inny sposób naruszające niniejsze Warunki.
 4. Gwarantujesz i oświadczasz, że:
  1. Masz prawo do zamieszczania komentarzy na naszej stronie internetowej i posiadania wszystkich niezbędnych licencji i zgody na to;
  2. Komentarze i kursy nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych ani innych praw własności jakichkolwiek osób trzecich;
  3. Komentarze oraz kursy nie zawierają żadnych zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów lub materiałów stanowiących naruszenie prywatności
  4. Komentarze oraz kursy nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania działalności handlowej lub niestandardowej lub prezentowania działań komercyjnych lub działań niezgodnych z prawem.
 5. Niniejszym udzielasz BlessTest niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania dowolnych twoich komentarzy oraz kursów we wszelkich formach, formatach lub mediach.

Linki do naszej zawartości

 1. Następujące organizacje mogą linkować do naszej strony internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody:
  1. Agencje rządowe;
  2. Wyszukiwarki;
  3. Organizacje prasowe;
  4. Dystrybutorzy katalogów online, którzy umieszczają nas w katalogu, mogą linkować do naszej strony internetowej w ten sam sposób, w jaki prowadzą hiperłącza do stron internetowych innych wymienionych firm
  5. Akredytowane firmy działające na całym świecie, z wyjątkiem zabiegania o organizacje non-profit, charytatywne centra handlowe i charytatywne grupy gromadzące fundusze, które nie mogą prowadzić hiperłącza do naszej strony internetowej.
 1. Organizacje te mogą umieszczać linki do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji na stronie internetowej, o ile link: (a) w żaden sposób nie wprowadza w błąd; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej oraz jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony łączącej.
 2. Możemy rozważyć i zatwierdzić według własnego uznania inne żądania linków od następujących typów organizacji:
  1. powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i / lub biznesowych, takie jak Izby Handlowe, American Automobile Association, AARP i Consumers Union;
  2. serwisy społecznościowe
  3. stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne, w tym strony charytatywne
  4. dystrybutorzy katalogów online
  5. portale internetowe
  6. firmy księgowe, prawne i konsultingowe, których głównymi klientami są inne biznesy
  7. instytucje edukacyjne i stowarzyszenia handlowe

Zatwierdzimy prośby o linki od tych organizacji, jeśli stwierdzimy, że: (a) link nie będzie negatywnie odbijał się na nas ani na naszych akredytowanych przedsiębiorstwach (na przykład stowarzyszeniach handlowych lub innych organizacjach reprezentujących z natury podejrzane rodzaje działalności); (b) organizacja nie ma z nami niezadowalających wyników; (c) korzyść dla nas wynikająca z widoczności związanej z hiperłączem przeważa nad BlessTest (d) gdy link jest w kontekście ogólnych informacji o zasobach lub jest w inny sposób spójny z treściami redakcyjnymi biuletynu lub podobnego produktu wspierającego misję organizacji.

Organizacje te mogą umieszczać linki do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji na stronie internetowej, o ile link: (a) w żaden sposób nie wprowadza w błąd; (b) nie fałszywie sugeruje sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony łączącej.

Jeśli jesteś wśród organizacji wymienionych w powyższym paragrafie 2 i jesteś zainteresowany linkowaniem do naszej strony, musisz nas powiadomić wysyłając e-mail support@blesstest.com. Podaj swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, dane kontaktowe (takie jak numer telefonu i / lub adres e-mail), a także adres URL witryny, listę wszelkich adresów URL, z których zamierzasz utworzyć link do naszej witryny internetowej oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których chcesz utworzyć link. Odczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą odsyłać do naszej witryny internetowej w następujący sposób:

 1. Korzystając z naszej nazwy firmowej; lub
 2. Przy użyciu połączonego linku (adresu internetowego) połączonego z adresem
 3. Korzystając z jakiegokolwiek innego opisu naszej strony internetowej lub powiązanego z nią materiału, ma to sens w kontekście i formacie treści na stronie łączącej.

Zabronione będzie używanie logo BlessTest lub innej grafiki do łączenia bez umowy licencyjnej dotyczącej znaku towarowego.

Iframes

Bez uprzedniej zgody i wyraźnej pisemnej zgody nie możesz tworzyć iframe na naszych stronach internetowych ani używać innych technik, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej strony internetowej.

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo w dowolnym momencie i według własnego uznania zażądać usunięcia wszystkich linków lub jakiegokolwiek konkretnego linku do naszej strony internetowej. Zgadzasz się na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej strony internetowej na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad oraz zasad ich łączenia w dowolnym momencie. Kontynuując link do naszej strony internetowej, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków i zasad.

Usuwanie linków z naszej strony internetowej

Jeśli znajdziesz jakikolwiek link na naszej stronie internetowej lub jakąkolwiek linkowaną stronę internetową budzącą zastrzeżenia z jakiegokolwiek powodu, możesz skontaktować się z nami w tej sprawie. Zastanowimy się nad prośbami o usunięcie linków, ale nie będziemy musieli tego robić ani odpowiadać bezpośrednio do Ciebie.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje na tej stronie były poprawne, nie gwarantujemy jej kompletności ani dokładności; nie zobowiązujemy się również do zapewnienia dostępności strony internetowej lub aktualizowania materiałów na stronie.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści pojawiające się na Twojej stronie internetowej. Zgadzasz się zabezpieczyć i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z lub opartymi na Twojej witrynie. Żadne linki nie mogą pojawiać się na żadnej stronie w witrynie internetowej ani w żadnym kontekście zawierającym treści lub materiały, które mogą być interpretowane jako oszczercze, nieprzyzwoite lub przestępcze lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub popierają naruszenie lub inne naruszenie jakichkolwiek prawa osób trzecich.

Zrzeczenie się

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej strony internetowej i korzystania z tej witryny (w tym, bez ograniczeń, wszelkie gwarancje dorozumiane przez prawo w odniesieniu do zadowalającej jakości, przydatności do celu i / lub użycie rozsądnej opieki i umiejętności). Nic w tym zastrzeżeniu nie będzie:

 1. ograniczyć lub wykluczyć naszą lub twoją odpowiedzialność za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z zaniedbania;
 2. ograniczyć lub wykluczyć naszą lub twoją odpowiedzialność za oszustwo lub nieuczciwe wprowadzenie w błąd;
 3. ograniczyć jakiekolwiek nasze lub twoje zobowiązania w sposób niedozwolony na mocy obowiązującego prawa; lub
 4. wykluczyć jakiekolwiek nasze lub twoje zobowiązania, które nie mogą być wyłączone na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności określone w niniejszym rozdziale oraz w innych miejscach niniejszego zastrzeżenia: (a) podlegają postanowieniom poprzedniego akapitu; oraz (b) reguluje wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności lub w związku z przedmiotem niniejszego wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) oraz z tytułu naruszenia ustawowego obowiązku.

W zakresie, w jakim strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie są udostępniane bezpłatnie, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za żadne straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.

Ostatia data edycji 26 April 2019