Ułamki zwykłe i dziesiętne

Test sprawdzający wiedzę o ułamkach zwykłych i dziesiętnych, zgodny z podstawą programową nauczania matematyki w klasie VII szkoły podstawowej.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 1.853

Average stars count: 19

Average points: 8

Average time: 00:15:23

Average time count: 25

Ile wynosi wynik poniższego działania?

Umieść właściwą odpowiedź w niebieskim polu.

Zamień ułamek zwykły 38\frac {3}{8} na dziesiętny. Wynik wpisz w niebieskie pole poniżej.

Liczba 0,9825 zaokrąglona do jedności wynosi:

Oceń, które z poniższych zdań są prawdziwe.

Pani Basia hoduje owce i kozy. 35\frac {3}{5} jej zwierząt stanowią kozy. Owiec jest 16. Ile kóz ma pani Basia?

Wybierz właściwą odpowiedź.

Ile wynosi ...?

Wybierz właściwy wynik.

UWAGA: może być kilka poprawnych odpowiedzi!

Adam wybrał się na wyprawę rowerową. Zaplanował trasę 68 km i wyruszył o godzinie 9:30. Do godziny 12:30 pokonał 917\frac {9}{17} trasy i zrobił sobie 1-godzinną przerwę. O której godzinie dojechał do celu, jeśli po przerwie jechał z taką samą prędkością jak przed przerwą?

Wybierz poprawną odpowiedź.

Marek, Darek i Czarek zamówili razem pizzę jak na rysunku.

Marek zjadł tylko 1 porcję. Ile porcji zjadł Darek, jeśli zjadł on o 0,125 pizzy więcej niż Czarek i we trzech chłopcy zjedli całą pizzę?

Wpisz właściwą liczbę w niebieskie pole.

Olek zaoszczędził w miesiąc 75,25 zł. Postanowił kupić prezenty dla swojego rodzeństwa. Siostrze kupił skakankę za 10,45 zł, starszemu bratu dwie żarówki po 5,50 zł każda, a młodszemu farby za 9,90 zł. Jaka część zaoszczędzonej początkowej kwoty mu została? Wynik zaokrąglij do 2 miejsc do przecinku i wpisz w formie ułamka dziesiętnego w niebieskie pole.

Jakie jest rozwinięcie dziesiętne ułamka 46911\frac {469}{11} ?

Wykonaj działanie pisemnie i wybierz właściwą odpowiedź.

1|0,982|0,983|0,99

1) Liczba 511\frac {5}{11} ma rozwinięcie dziesiętne nieskończone.

40|24|16|12 15:10|15:20|15:45|16:10 42,63|42,6|42,(63)|42,(6)

Liczba 0,9825 zaokrąglona do części setnych wynosi:

Prawda|Fałsz

A. 1425\frac {14}{25}

34\frac{3}{4}

0,98|0,99|0,983|0,982

2) 1230\frac{12}{30}  po skróceniu wynosi 25\frac {2}{5} .

1,56

712\frac{7}{12}

Prawda|Fałsz

1351 \frac {3}{5}

0,58

3) Liczby 0,(81) nie da się zapisać w postaci ułamka zwykłego.

114251\frac {14}{25}

0,59

Prawda|Fałsz

4) Ułamek 2639\frac {26}{39} jest nieskracalny.

Prawda|Fałsz
  1. Fajny test ale nie najlepszy.