1. Pierwsza połowa XIX wieku

Sprawdzian z historii klasa 7 dział 1. Powtórz materiał i sprawdź czy już wszystko potrafisz! Test wiedzy podsumowujący pierwszy dział "Pierwsza połowa XIX wieku". Test jest przeznaczony dla uczniów klas 7.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 2.75

Average stars count: 10

Average points: 17

Average time: 00:05:47

Average time count: 13

Powstanie listopadowe

Powstanie Rządu Narodowego

Kapitulacja Warszawy

Niewiara w sukces powstania

Ochronę własności prywatnej

Królestwem Polskim

Gratulacje!

To już wszystkie pytania. Naciśnij przycisk "zakończ test" i zobacz swój wynik!


Uporządkuj w kolejności chronologicznej wydarzenia powstania listopadowego.

Założyciele Świętego Przymierza to:

Nowe warstwy społeczne powstałe wskutek rewolucji przemysłowej to?

Dopasuj definicje do opisów.

Zaznacz przyczyny upadku powstania listopadowego?

Władza ustawodawcza w Królestwie Polskim należała do dwuizbowego sejmu i monarchy.

Która z wymienionych poniżej postaci historycznych brała udział w obrodach kongresu wiedeńskiego?

Które wydarzenie było skutkiem rewolucji lutowej we Francji w 1848 r.?

Zaznacz cechy charakterystyczne dla socjalizmu.

Powstanie węgierskie z 1849 r. zakończyło się zwycięstwem armii powstańczej.

Rosja, Austria i Prusy sprawowały wspólnie władzę nad?

Połącz postacie z organizacjami.

Zaznacz jakie represje zastosował carat po upadku powstania listopadowego.

Zaznacz kto znajduję się na obrazku.

Dopasuj daty do wydarzeń.

Rosja, Austria, Wielka Brytania

Robotnicy i liberałowie

Restauracja

Informacje o rewolucji lipcowej we Francji

Prawda

Napoleon I Bonaparte

Ogłoszenie republiki

Zniesienie własności prywatnej

Prawda

Wielkim Księstwem Poznańskim

Adam Mickiewicz

Zaznacz pojęcia związane z rewolucją agrarną.

Konfiskata majątków osób skazanych za udział w powstaniu

1831 r.

Rosja, Austria, Francja

Konserwatyści i nacjonaliści

Przywrócenie władzy w państwach Europy dynastiom

Wielka Emigracja

Fałsz

Aleksander I Romanow

Uwłaszczenie chłopów

Fałsz

Wolnym miastem Krakowem

Towarzystwo Filomatów

Mikroskop

Wprowadzenie rosyjskiego systemu monetarnego

Początek Wielkiej Emigracji

Detronizacja cara Mikołaja I

Rosja, Prusy, Francja

Burżuazja i robotnicy

Emisariusz

August III Sas

Rozwiązanie parlamentu

Ograniczone rządy konstytucyjne

Walerian Łukasiński

Parowóz

Wejście w życie rosyjskiego kodeksu karnego

Adam Mickiewicz

1815 r.

Rosja, Austria, Prusy

Burżuazja i nacjonaliści

Tajny wysłannik polityczny

Brak zgody co do strategii prowadzenia walki.

Iwan IV Groźny

Nadanie przez władcę konstytucji

Obrona starego porządku społecznego

Towarzystwo Patriotyczne

Mechaniczny siewnik

Zamknięcie polskich szkół powszechnych

Szymon Konarski

Utworzenie Królestwa Polskiego

Zwycięstwo pod Wawrem

Legitymizm

Równość praw wszystkich obywateli

Piotr Wysocki

Ropa naftowa

Zakaz używania języka polskiego

1830-1831 r.


Władza monarsza została nadana rządzącym

Sprzysiężenie podchorążych

Płodozmian

Rabacja

Brak wsparcia ze strony chłopów


1848-1849 r.

Powstanie chłopskie w Galicji 

Wiosna Ludów w Europie  1. xd