Historia dla klasy 7

Poniższy obszar został stworzony na potrzeby sprawdzenia nabytej wiedzy z zakresu zagadnień z historii dla uczniów szkół podstawowych. Materiały zawarte w kursie są zgodne z obecną podstawą programową . Testy można wykorzystać jako interaktywne powtórzenie materiału z zajęć. Pytania kontrolne w testach zostały opracowane na podstawie wydawnictwa WSiP.