Procenty

Matematyka dla klasy 6 - Nauka o procentach oraz wykonywanie zadań z udziałem procentów.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 4.8

Average stars count: 3

Average points: 7

Average time: 00:06:11

Average time count: 10

PROCENTY

Jak obliczyć procent z liczby?

PRZYKŁAD :

Ile wynosi 25 % z liczby 50 ?

25% x 50 = 25/100 x 50 = 1250/100 = 1250/100 = 121/2

Jak obliczyć liczbę, gdy dany jest procent?

PRZYKŁAD :

Wskaż liczbę, której 40% jest równe 80.

I SPOSÓB :

Musimy zamienić procent na ułamek dziesiętny i wykonać równanie niewiadomej (x-nasza niewiadoma).

0,40x = 80 / x 100 (zawsze mnożymy przez 100)

40x = 8000 / : 40 (mnożymy przez taką liczbę aby po lewej stronie został nam sam x)

x = 200 - nasz wynik


II SPOSÓB :

Musimy procent zamienić na ułamek zwykły i podzielić przez niego naszą liczbę.

Pamiętajmy, że podczas dzielenia ułamków, mnożymy przez ich odwrotność.

40 % = 40/100 = 4/10

80 : 4/10 = 80 x 10/4 = 800/4 = 200

Jak obliczyć jakim procentem jednej liczby jest liczba druga?

PRZYKŁAD :

Jakim procentem liczby 10 jest liczba 5 ?

Pamiętajmy abyśmy prawidłowo czytali zadanie czy musimy policzyć jakim procentem jest 5 z 10 czy 10 z 5.

W naszym przypadku rozwiązanie będzie wyglądało w następujący sposób. Aby rozwiązać zadanie najpierw musimy podzielić dane liczby przez siebie, a następnie otrzymaną wartość zamienić na procenty.

5/10 x 100% = 5 x 100%/10 = 500%/10 = 50%

Jakim procentem liczby 5 jest liczba 10 ?

10/5 x 100% = 10 x 100%/5 = 1000%/5 = 200%

OBLICZ

OBLICZ

Procenty % , możemy zapisywać w postaci ułamków zwykłych oraz dziesiętnych.

PRZYKŁAD :

1% = 1/100 = 0,01

100% = 100/100 = 1

57% = 57/100 = 0,57

130% = 130/100 = 1,30


Zamiana ułamków na procenty :

2/5 = 40/100 = 40%

3/4 = 75/100 = 75%

Najlepszym sposobem aby zamienić ułamek zwykły na procenty jest mnożenie przez 100%.

PRZYKŁAD :

3/4 = 3/4 x 100% = 300%/4 = 75%

Jak zapisać i zamienić ułamki dziesiętne nieskończone ?

PRZYKŁAD :

1/3 = 1/3 x 100% = 100%/3 = 331/3 %

1/3 = 0,33333... = 33,333...% = 33,(3)%

Zapisz procent w postaci ułamka dziesiętnego.

Oblicz liczbę, gdy dany jest procent. (wpisz wynik) Wskaż liczbę, której :

3% =

25% jest równe 50 =

68% =

18% jest równe 360 =

205% =

40% jest równe 48 =

100% =

16% jest równe 68 =

Oblicz procent z liczby. (wpisz wynik)

Oblicz jakim procentem liczby : (wpisz wynik)

20% z liczby 80 =

5 jest liczba 25 =

10% z liczby 1400 =

15 jest liczba 30 =

18% z liczby 50 =

4 jest liczba 16 =

28% z liczby 75 =

45 jest liczba 9 =