Dzielenie

Matematyka - klasa 4. Nauka dzielenia liczb do 100 oraz wykonywanie ćwiczeń utrwalających pamięć.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 3.727

Average stars count: 11

Average points: 19

Average time: 00:03:16

Average time count: 35

Dzielenie jest odwrotnością mnożenia.

Nazwy liczb w dzieleniu :

Tabliczka dzielenia :

32 : 4 =

6 : 2 =

:

63 : 7 =

20 : 5 =

=

21 : 3 =

36 : 6 =

DZIELNA

100 : 10 =

DZIELNIK

30 : 6 =

ILORAZ

24 : 6 =

16 : 4 =

Dzielna - to liczba, która jest dzielona.

Dzielnik - to liczba, przez którą dzielimy.

Iloraz - to wynik dzielenia.

40 : 8 =

Dzielna powinna być większa od 0.

0 dzielone przez jakąkolwiek liczbę zawsze da wynik 0.

Dzielnik nie może być liczbą 0.

12 : 3 =

54 : 6 =

0 : 1 = 0

1 : 1 = 1

2 : 1 = 2

3 : 1 = 3

4 : 1 = 4

5 : 1 = 5

6 : 1 = 6

7 : 1 = 7

8 : 1 = 8

9 : 1 = 9

10 : 1 = 10

81 : 9 =

0 : 100 =

0 : 2 = 0

2 : 2 = 1

4 : 2 = 2

6 : 2 = 3

8 : 2 = 4

10 : 2 = 5

12 : 2 = 6

14 : 2 = 7

16 : 2 = 8

18 : 2 = 9

20 : 2 = 10

0 : 3 = 0

3 : 3 = 1

6 : 3 = 2

9 : 3 = 3

12 : 3 = 4

15 : 3 = 5

18 : 3 = 6

21 : 3 = 7

24 : 3 = 8

27 : 3 = 9

30 : 3 = 10

0 : 4 = 0

4 : 4 = 1

8 : 4 = 2

12 : 4 = 3

16 : 4 = 4

20 : 4 = 5

24 : 4 = 6

28 : 4 = 7

32 : 4 = 8

36 : 4 = 9

40 : 4 = 10

0 : 5 = 0

5 : 5 = 1

10 : 5 = 2

15 : 5 = 3

20 : 5 = 4

25 : 5 = 5

30 : 5 = 6

35 : 5 = 7

40 : 5 = 8

45 : 5 = 9

50 : 5 =10

0 : 6 = 0

6 : 6 = 1

12 : 6 = 2

18 : 6 = 3

24 : 6 = 4

30 : 6 = 5

36 : 6 = 6

42 : 6 = 7

48 : 6 = 8

54 : 6 = 9

60 : 6 = 10

Wybierz poprawną kolejność nazw

a : b = c

0 : 7 = 0

7 : 7 = 1

14 : 7 = 2

21 : 7 = 3

28 : 7 = 4

35 : 7 = 5

42 : 7 = 6

49 : 7 = 7

56 : 7 = 8

63 : 7 = 9

70 : 7 = 10

dzielna, iloraz, dzielnik

0 : 8 = 0

8 : 8 = 1

16 : 8 = 2

24 : 8 = 3

32 : 8 = 4

40 : 8 = 5

48 : 8 = 6

56 : 8 = 7

64 : 8 = 8

72 : 8 = 9

80 : 8 = 10

dzielnik, dzielnik, iloraz

0 : 9 = 0

9 : 9 = 1

18 : 9 = 2

27 : 9 = 3

36 : 9 = 4

45 : 9 = 5

54 : 9 = 6

63 : 9 = 7

72 : 9 = 8

81 : 9 = 9

90 : 9 = 10

dzielna, dzielnik, iloraz

49 : 7 =

0 : 10 = 0

10 : 10 = 1

20 : 10 = 2

30 : 10 = 3

40 : 10 = 4

50 : 10 = 5

60 : 10 = 6

70 : 10 = 7

80 : 10 = 8

90 : 10 = 9

100 : 10 = 10

0 : 2 =

50 : 5 =

56 : 8 =

  1. 4+ fajna ale mogła być 5
  2. Nice