Matematyka dla klasy 4

Zadania i ćwiczenia z matematyki na poziomie szkoły podstawowej - klasa 4. Działy: dzielenie, liczby rzymskie, potęgi, kolejność wykonywania działań, jednostki długości i masy, obwody i pola figur płaskich.