Dzielenia pisemne

Matematyka - klasa 4. Nauka dzielenia pisemnego przez liczby jednocyfrowe, dwucyfrowe oraz z wykonaniem reszty.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 3.6

Average stars count: 1

Average points: 25

Average time: 00:02:11

Average time count: 2

liczby-do-bloga.png

Dzielenie liczby sposobem pisemnym przez liczbę jednocyfrową

Dzielenie liczby sposobem pisemnym z tzw. resztą

1589387556_liczby-do-bloga.png liczby-do-bloga.png

-

Działanie rozpoczynamy tak jak poprzednie dzielenia pisemne.

t.png 6.png r.png 1589400135_1.png

Zapisujemy dowolne działanie a nad nim kreskę (jak na poniższym obrazku).

Nad kreską będziemy zapisywać iloraz (tzn. wynik dzielenia).

q.png 1589401067_1.png

Dzielenie rozpoczynamy od cyfry w najwyższym rzędzie dzielnej (od lewej).

Sprawdzamy ile razy 5 mieści się w 3 - wiemy, że nie mieści się ani razu, czyli 0.

Liczby 0 nie zapisujemy nad kreską, nad liczbą 3 tylko trzymamy w pamięci.

Następnie wykonujemy mnożenie.

Liczbę 0 mnożymy przez 5, a więc 0 * 5 = 0

Wynik mnożenia, czyli 0 zapisujemy pod liczbą 3 i wykonujemy odejmowanie (3-0=3).

Odkreślamy i do uzyskanej przez nas różnicy 3 dopisujemy następną liczbę dzielnej, czyli 2.

Uzyskaliśmy liczbę 32.

= =

y.png c.png 1589401928_1.png

Dzielenie liczby sposobem pisemnym przez liczbę dwucyfrową.

Tak więc wyszła nam liczba dwucyfrowa 32, sprawdzamy ile w wyniku 32 mieści się 5.

W liczbie 32 mieści się sześć piątek, czyli nad kreską, nad cyfrą 2 wpisujemy liczbę 6, następnie przechodzimy do mnożenia tak jak robiliśmy to już wcześniej (6*5=30).

Wynik przepisujemy pod liczbą 32 i wykonujemy odejmowanie ( 32-30=2).

3-3=0, dlatego po odkreśleniu pod spodem wpisujemy znak = , oznaczający 0.

2-0=2, dlatego po odkreśleniu pod spodem przepisujemy liczbę 2 i dopisujemy do niej kolejną liczbę dzielnej (w naszym przypadku już ostatnią).

2.png 1589402892_1.png

Do dzielenia pisemnego przez liczbę dwucyfrową zabieramy się dokładnie tak samo jak przez jednocyfrową, tak jak jest przedstawione na zamieszczonym obrazku.

Pamiętajmy tylko o tym, że teraz patrzymy ile razy w danej liczbie mieści się cała liczba (w naszym przypadku jest to liczba 20) .

Otrzymaliśmy kolejną liczbę dwucyfrową 25, a więc sprawdzamy ile mieści nam się w niej 5 - w tej liczbie mieści się nam dokładnie 5 razy.

I tak jak wcześniej 5 wpisujemy nad kreską nad liczbą 5 i zaczynamy mnożenie (5*5=25).

Wynik mnożenie odejmujemy (25-25=0).

2-2=0, więc odkreślamy i piszemy =

5-5=0, więc po odkreśleniu piszemy również =.

Nasze działanie dobiegło końca.

Liczba otrzymana nad kreską nad dzielną jest wynikiem naszego dzielenia.

=

0.png e.png

Gdy będziemy przy ostatnim etapie naszych obliczeń szukamy największej ilości dzielnika 7 jaka mieści się w naszym przykładzie w liczbie 34 - wyszło nam 4 razy. Obliczamy :

4*7=28 i przechodzimy do odejmowania: 34-28=6

Liczba 6 to jest nasza reszta.

Wynik zapisujemy: 1224:7= 174r6

( czyt. Tysiąc dwieście dwadzieścia cztery podzielić na siedem równa się sto siedemdziesiąt cztery i sześć reszty.

= =

resztę oznaczamy literą - r

=

-

-

-

-

-

=

=

-