Dzielenia pisemne

Matematyka - klasa 4. Nauka dzielenia pisemnego przez liczby jednocyfrowe, dwucyfrowe oraz z wykonaniem reszty.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 3.6

Average stars count: 1

Average points: 27

Average time: 00:04:51

Average time count: 3

Dzielenie liczby sposobem pisemnym przez liczbę jednocyfrową

Dzielenie liczby sposobem pisemnym z tzw. resztą

-

Działanie rozpoczynamy tak jak poprzednie dzielenia pisemne.

Zapisujemy dowolne działanie a nad nim kreskę (jak na poniższym obrazku).

Nad kreską będziemy zapisywać iloraz (tzn. wynik dzielenia).

Dzielenie rozpoczynamy od cyfry w najwyższym rzędzie dzielnej (od lewej).

Sprawdzamy ile razy 5 mieści się w 3 - wiemy, że nie mieści się ani razu, czyli 0.

Liczby 0 nie zapisujemy nad kreską, nad liczbą 3 tylko trzymamy w pamięci.

Następnie wykonujemy mnożenie.

Liczbę 0 mnożymy przez 5, a więc 0 * 5 = 0

Wynik mnożenia, czyli 0 zapisujemy pod liczbą 3 i wykonujemy odejmowanie (3-0=3).

Odkreślamy i do uzyskanej przez nas różnicy 3 dopisujemy następną liczbę dzielnej, czyli 2.

Uzyskaliśmy liczbę 32.

= =

Dzielenie liczby sposobem pisemnym przez liczbę dwucyfrową.

Tak więc wyszła nam liczba dwucyfrowa 32, sprawdzamy ile w wyniku 32 mieści się 5.

W liczbie 32 mieści się sześć piątek, czyli nad kreską, nad cyfrą 2 wpisujemy liczbę 6, następnie przechodzimy do mnożenia tak jak robiliśmy to już wcześniej (6*5=30).

Wynik przepisujemy pod liczbą 32 i wykonujemy odejmowanie ( 32-30=2).

3-3=0, dlatego po odkreśleniu pod spodem wpisujemy znak = , oznaczający 0.

2-0=2, dlatego po odkreśleniu pod spodem przepisujemy liczbę 2 i dopisujemy do niej kolejną liczbę dzielnej (w naszym przypadku już ostatnią).

Do dzielenia pisemnego przez liczbę dwucyfrową zabieramy się dokładnie tak samo jak przez jednocyfrową, tak jak jest przedstawione na zamieszczonym obrazku.

Pamiętajmy tylko o tym, że teraz patrzymy ile razy w danej liczbie mieści się cała liczba (w naszym przypadku jest to liczba 20) .

Otrzymaliśmy kolejną liczbę dwucyfrową 25, a więc sprawdzamy ile mieści nam się w niej 5 - w tej liczbie mieści się nam dokładnie 5 razy.

I tak jak wcześniej 5 wpisujemy nad kreską nad liczbą 5 i zaczynamy mnożenie (5*5=25).

Wynik mnożenie odejmujemy (25-25=0).

2-2=0, więc odkreślamy i piszemy =

5-5=0, więc po odkreśleniu piszemy również =.

Nasze działanie dobiegło końca.

Liczba otrzymana nad kreską nad dzielną jest wynikiem naszego dzielenia.

=

Gdy będziemy przy ostatnim etapie naszych obliczeń szukamy największej ilości dzielnika 7 jaka mieści się w naszym przykładzie w liczbie 34 - wyszło nam 4 razy. Obliczamy :

4*7=28 i przechodzimy do odejmowania: 34-28=6

Liczba 6 to jest nasza reszta.

Wynik zapisujemy: 1224:7= 174r6

( czyt. Tysiąc dwieście dwadzieścia cztery podzielić na siedem równa się sto siedemdziesiąt cztery i sześć reszty.

= =

resztę oznaczamy literą - r

=

-

-

-

-

-

=

=

-