Pierwiastki

Test sprawdza wiedzę z działu Pierwiastki. Jest zgodny z programem nauczania matematyki w klasie 8 szkoły podstawowej.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 1.788

Average stars count: 16

Average points: 8

Average time: 00:18:59

Average time count: 25

Wyłącz czynnik przed znak pierwiastka. Uzupełnij puste pola liczbami.

Ile wynosi pole równoległoboku o boku długości 13813\sqrt{8} i wysokości opadającej na ten bok równej565\sqrt{6} ?

UWAGA: Kilka odpowiedzi może być poprawnych. Zaznacz wszystkie, aby uzyskać maksimum punktów.

Oblicz, pamiętając o kolejności wykonywania działań. Wpisz wynik w puste pole.

Jaka liczba powinna znaleźć się w miejscu kropek? Wybierz właściwą odpowiedź.

W którym podpunkcie wszystkie wypisane liczby są liczbami wymiernymi?

Ile wynosi wartość poniższego wyrażenia dla x=3x=\sqrt{3} ?

Wpisz wynik w puste szare pole poniżej.

Jeśli usuniemy niewymierność z mianownika ułamka 723\frac{72}{\sqrt{3}} , otrzymamy:

Które z poniższych zdań są prawdziwe? Zaznacz je.

Które z poniższych wyrażeń ma największą wartość?

Dokończ następujące zdanie:

Liczba 180\sqrt{180} znajduje się na osi liczbowej pomiędzy...

360=\sqrt{360}=

83112463\sqrt{8^{3}-112}-\sqrt[3]{4^{6}} =

5\sqrt{5}

x332x+12x2x^{3}-\sqrt{3}-2x+\frac{1}{2}x^{2} =

A. 64\sqrt{64} , 279\sqrt{2\frac{7}{9}} ,0,004\sqrt{0,004}

24324\sqrt{3}

Pierwiastek sześcienny z 64 jest równy (2)2(-2)^{2}.

A. 563:73\sqrt[3]{56}:\sqrt[3]{7}

654865\sqrt{48}

×...\times \sqrt{...}

B. 163\sqrt[3]{16} , 214\sqrt{2\frac{1}{4}} , 1,69\sqrt{1,69}

2424

Pierwiastek sześcienny może dać wynik ujemny.

B. 648\frac {\sqrt{6}}{\sqrt{48}}

10\sqrt{10}

1306130\sqrt{6}

=25=25

C. 83\sqrt[3]{-8} , 13925\sqrt{1\frac{39}{25}} , 0,0225\sqrt{0,0225}

838\sqrt{3}

Pierwiastek stopnia m z pierwiastka stopnia n z liczby Y jest równy pierwiastkowi stopnia m×nm \times n z liczby Y.

C. 1872+2\sqrt{18}- \sqrt{72}+\sqrt{2}

323=\sqrt[3]{32}=

13012130\sqrt{12}

5|25|125|625

D. 273\sqrt[3]{27} , 16436\sqrt{1\frac{64}{36}} , 1,25\sqrt{1,25}

72372\sqrt{3}

Pierwiastek stopnia drugiego z 16 wynosi 2.

D. 216350\sqrt[3]{216}-\sqrt{50}

2603260 \sqrt{3}

723×12\sqrt[3]{72} \times \frac {1}{2}

43\sqrt[3]{4}

...3\sqrt[3]{...}

543=\sqrt[3]{-54}=

=3=3

3-3

3|8|9|16

3\sqrt[3]{}

150=\sqrt{150}=

\sqrt{}

1313 i 1414

757\sqrt{5} i 858\sqrt{5}

1212 i 1313

1515 i 1616