Matematyka dla klasy 8

Kurs zawiera testy sprawdzające wiedzę z matematyki w klasie 8 szkoły podstawowej. Podzielony jest na następujące działy: 1. Pierwiastki 2. Twierdzenie Pitagorasa 3. Graniastosłupy 4. Ostrosłupy 5. Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 6. Koło i okrąg 7. Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa 8. Symetrie. Każdy test składa się z 10 pytań - jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, polegających na przyporządkowaniu odpowiedzi lub wpisaniu odpowiedzi samodzielnie.