Twierdzenie Pitagorasa

Test sprawdza wiedzę z działu Twierdzenie Pitagorasa. Jest zgodny z programem nauczania matematyki w klasie 8 szkoły podstawowej.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 2.925

Average stars count: 4

Average points: 6

Average time: 00:16:22

Average time count: 12

Aby wejść na strych swojego domu Jaś używa drabiny. Ustawia ją pod kątem 60 stopni do podłogi. Jaką długość ma ta drabina, jeśli strych znajduje się na wysokości 3,20 m i dokładnie na taką wysokość sięga drabina ustawiona pod kątem 60 stopni? O ile cm oddalony jest od ściany dolny koniec drabiny?

W obliczeniach przyjmij 3=1,73\sqrt{3}=1,73 , a wyniki zaokrąglij do 2 miejsc po przecinku.

Ile wynosi bok kostki Rubika, której przekątna ma długość D= 535\sqrt{3} cm?

Czy trójkąt o bokach dugości 5 cm, 5 cm oraz 50\sqrt{50} cm jest trójkątem prostokątnym?

Jaką długość mają przekątne rombu, jeśli stosunek ich długości wynosi 1:2, a bok tego rombu ma długość 20 cm?

Ile wynosi wysokość trójkąta równobocznego, którego bok ma 18318\sqrt{3} cm?

Promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym wynosi 12 cm. Ile wynosi pole tego trójkąta? Który rysunek przedstawia okrąg opisany na tym trójkącie? Wykonaj obliczenia i wybierz właściwe odpowiedzi.

Ile wynosi obwód figury przedstawionej na rysunku?

Przyjmij, że jedna kratka to jedna jednostka.

Dwa psy wybiegły z tego samego miejsca. Jeden pobiegł 0,8 km na zachód, a drugi 1200 m na południe. W jakiej odległości od siebie znalazły się psy?

Na jakiej wysokości H znajduje się latawiec?

W obliczeniach przyjmij 5=2,24\sqrt{5}=2,24 .

Ile wynosi wysokość opuszczona z kąta prostego na przeciwprostokątną trójkąta prostokątnego o bokach 232\sqrt{3} , 474\sqrt{7} i 1010 ?

Drabina ta ma długość

Bok kostki Rubika o przekątnej 535\sqrt{3} cm ma długość

Tak|Nie

454\sqrt{5} cm

5454 cm

Psy znalazły się w odległości

3,45|3,50|3,60|3,70

5cm5 cm

Ile powinien wynosić trzeci bok trójkąta o bokach długości 12 cm i 15 cm, aby trójkąt ten był trójkątem prostokątnym?

UWAGA: Kilka odpowiedzi może być poprawnych.

858\sqrt{5} cm

2727 cm

Rysunek

400 m|1000 m|około 1,44 km|2,08 km

Latawiec znajduje się na wysokości

Wysokość opuszczona z kąta prostego tego trójkąta wynosi

m.

52cm5\sqrt{2} cm

9 cm

44 cm

36336\sqrt{3} cm

A|B 66,2 m|67,2 m|68,2 m

4521\frac{4}{5}\sqrt{21}

Dolny koniec drabiny jest oddalony od ściany o

7,5cm7,5 cm

3413\sqrt{41} cm

424\sqrt{2} cm

939\sqrt{3} cm

przedstawia okrąg opisany na trójkącie równobocznym.

24724\sqrt{7}

157|166|186|192

10cm10 cm

10 cm

oraz

Pole tego trójkąta wynosi

Obwód tej figury wynosi

3\sqrt{3}

cm.

11 cm

858\sqrt{5} cm

54354\sqrt{3}

2422\sqrt{42}

16516\sqrt{5} cm

1083108\sqrt{3}

88 cm

1443144\sqrt{3}

92+99\sqrt{2}+9

828\sqrt{2} cm

4323432\sqrt{3}

92+149\sqrt{2}+14

cm2.

132+913\sqrt{2}+9

2222

  1. ale z 2 gwiazdki mogę dać
  2. moim zdaniem źle oceniają
  3. słaby