Liczby pierwsze i złożone.

Matematyka na poziomie klasy 5 - Nauka i ćwiczenia utrwalające na temat liczb pierwszych i złożonych

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 2.2

Average stars count: 14

Average points: 2

Average time: 00:02:42

Average time count: 25

Liczby pierwsze i złożone

Rozkład liczby na czynniki pierwsze

Następnie po lewej stronie kreski pod 36 zapisujemy wynik dzielenia. W naszym przypadku liczbę 18, dany wynik dzielimy przez najmniejszą liczbę czyli 2 i postępujemy tak samo dalej. Wynik 9 zapisujemy po lewej i znowu szukamy liczby aby podzielić bez reszty, w naszym przypadku będzie to liczba 3 a więc po prawej stronie piszemy 3, dane dzielenie 9:3 daje nam wynik 3 i zapisujemy ten wynik po prawej i po lewej stronie, dlaczego? Ponieważ kiedy podzielimy 3 bez reszty da nam to wynik 3 albo 1 tzn, że 3 jest liczbą pierwszą . Takim sposobem zakończyliśmy nasze działanie.

Liczby, które wyszły nam po prawej stronie są tak naprawdę rozkładem liczby 36 na czynniki pierwsze.

tzn. 36 = 2 * 2 * 3 * 3

Rozłóż dane liczby na czynniki pierwsze :

Liczba pierwsza - to taka liczba, która ma dwa dzielniki tzn. dzieli się tylko przez jedynkę i samą siebie.

Np. 23 , 27, 53, 91

Każdą liczbę złożoną (tzn. taką, która posiada więcej niż dwa dzielniki) możemy przedstawić w postaci iloczynu liczb pierwszych.

Np. 36 = 2 * 2 * 3 * 3

68 =

Skąd mamy wiedzieć co przez co pomnożyć aby otrzymać liczbę złożoną ?

Przykład :

Załóżmy, że chcemy sobie rozłożyć na czynniki pierwsze liczbę 36. A więc zapisujemy sobie liczbę 36 i obok niej stawiamy sobie długą kreskę jak poniżej. Po prawej stronie kreski zapisujemy najmniejsze liczby dzielenia np. zawsze zaczynamy dzielić na pół tzn na 2.

84 =

Liczba złożona - to liczba, która posiada więcej niż dwa dzielniki.

Np. 12 , 48, 60, 84

Pamiętajmy, że 0 i 1 nie są ani liczbami pierwszymi ani złożonymi.

48 =

64 = 

Wybierz popraną odpowiedź :

W którym zbiorze znajdują się same liczby złożone ?

50 , 24 , 33 , 1 , 5

66 , 34 , 82 , 56

6 , 7 , 77 , 86 , 93

W którym zbiorze znajdują się same liczby pierwsze?

6 , 2 , 8 , 10 , 27

11 , 22 , 34 , 56

33 , 7 , 2 , 73 , 91

  1. Za krótki
  2. like
  3. like
  4. .