Matematyka dla klasy 5

Zadania i ćwiczenia z matematyki na poziomie szkoły podstawowej - klasa 5. Działy: liczby pierwsze i złożone, ułamki, liczenie obwodu i pola figur, prostopadłościany i sześciany, wspólny dzielnik i wspólna wielokrotność, liczby ujemne i dodatnie, ułamki dziesiętne.