Prostopadłościan i sześcian.

Wszystkie wiadomości na temat prostopadłościanu i sześcianu oraz dodatkowe ćwiczenia utrwalające.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 1.071

Average stars count: 7

Average points: 2

Average time: 00:02:06

Average time count: 11

PROSTOPADŁOŚCIAN

SZEŚCIAN

OBLICZ

OBLICZ

WYSOKOŚĆ

WYSOKOŚĆ

Pole podstawy prostopadłościanu wynosi ?

Pole boczne sześcianu wynosi ?

SZEROKOŚĆ

SZEROKOŚĆ

DŁUGOŚĆ

DŁUGOŚĆ

Objętość prostopadłościanu wynosi ?

Objętość sześcianu wynosi ?

d - przekątna prostopadłościanu

d - przekątna sześcianu

f - przekątna podstawy

f - przekątna podstawy

Pole całkowite prostopadłościanu wynosi ?

Pole całkowite sześcianu wynosi ?

Wzór na obliczenie przekątnej prostopadłościanu :

d = a2 + b2 + c2 - całość pod pierwiastkiem

Wzór na obliczenie przekątnej podstawy prostopadłościanu :

f = a2 + b2 - całość pod pierwiastkiem

Własności sześcianu :

wszystkie ściany sześcianu są kwadratami,

każdy sześcian jest prostopadłościanem lecz nie każdy prostopadłościan jest sześcianem,

wszystkie krawędzie sześcianu (długość, szerokość, wysokość) mają jednakowe miary.

Własności prostopadłościanu :

to bryła, którego każda ściana jest prostokątem,

dowolne dwie ściany mające wspólną krawędź są do siebie prostopadłe,

posiada 12 krawędzi, 8 wierzchołków, 6 ścian.

Objętość sześcianu :

V = a3

Objętość prostopadłościanu :

V = a * b * c

Pole całkowite prostopadłościanu :

Pc = 2ab + 2ac + 2bc

Pole całkowite sześcianu :

Pc = 6a2

Pole podstawy prostopadłościanu :

Pp = a * b


Pole boczne prostopadłościanu :

Pb = 2ac + 2bc

Pole podstawy sześcianu :

Pp = a2

Pole boczne sześcianu :

Pb = 4a2