Wszystko o liczbach

Matematyka dla klasy 5 - Nauka o liczbach rzeczywistych, naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych oraz ćwiczenia utrwalające.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 4.8

Average stars count: 1

Average points: 1

Average time: 00:01:44

Average time count: 7

LICZBY WYMIERNE, NIEWYMIERNE, NATURALNE, CAŁKOWITE, RZECZYWISTE

WYBIERZ POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ

Liczby wymierne - to takie liczby, które można zapisać w postaci ułamka zwykłego, gdzie licznik to dowolna liczba całkowita a mianownik to liczba całkowita różna od zera.

Np. 0,15 = 15/100 ; 5 = 5/1 ; √4 = 2 =2/1 ; 0 ; -3 = -3/1

Liczby niewymierne - to takie liczby, które nie można zapisać w postaci ułamka zwykłego.

(są to niektóre liczby pod pierwiastkami)

Np. √3 ; √11 ; √333 ; √13 ; √91 ; √131

Liczby naturalne - to liczby całkowite, które nie są liczbami ujemnymi.

Np. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...55, 56..123, 124...

Liczby całkowite - to wszystkie liczby naturalne oraz ich ujemne liczby przeciwne.

Np. ... -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5...

Liczby rzeczywiste - to zbiór wszystkich liczb wymiernych i niewymiernych.

Np. 0 ; 1 ; 3/4 ;-56 ; 0,345 ; √333 ; √9 ; √4

Która z podanych liczb NIE JEST liczbą wymierną ?

0,256

√313

25

Które z podanych liczb są liczbami naturalnymi ?

-1

0,35

99

W którym ze zbiorów znajdują się liczby niewymierne ?

√5 ; √35 ; √25 ; √9

√2 ; √15 ;

√7 ; √31

√39 ; √36; √55 ; √4