Liczby ujemne, liczby dodatnie

Wiadomości oraz wykonywanie działań na liczbach ujemnych i dodatnich.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 2.357

Average stars count: 7

Average points: 8

Average time: 00:10:30

Average time count: 13

LICZBY UJEMNE

DODAWANIE I ODEJMOWANIE LICZB UJEMNYCH I DODATNICH.

DODAWANIE I ODEJMOWANIE LICZB UJEMNYCH I DODATNICH.

MNOŻENIE LICZB UJEMNYCH

WPISZ PRAWIDŁOWY WYNIK

WYPISZ LICZBY PRZECIWNE

Liczby ujemne - liczby, które na osi liczbowej znajdują się po lewej stronie zera.

Liczby dodatnie - liczby, które na osi liczbowej znajdują się po prawej stronie zera.

Zero nie jest ani liczbą dodatnią ani liczbą ujemną.

Wiemy jak obchodzić się z liczbami dodatnimi kiedy dodajemy do nich i odejmujemy liczby dodatnie, a kiedy dodajemy lub odejmujemy liczby ujemne?

Kiedy dodajemy do liczby dodatniej liczbę ujemną np. 4 + (-3) wtedy nasze obliczenie wygląda następująco :

4 + (-3) = 4-3 = 1 , zamieniliśmy znak+ na -, ponieważ zawsze liczba ujemna stojąca obok znaku + da nam -.

Kiedy dodajemy do liczby ujemnej liczbę dodatnią np. -4 + 1 wtedy nasze obliczenie wygląda następująco :

-4 + 1 = -3

Gdy mnożymy dwie liczby o różnych znakach wtedy iloczyn będzie liczbą ujemną.

Np. -5 * 7 = -35

3 * (-3) = -9

Gdy mnożymy dwie liczby o takich samych znakach wtedy iloczyn będzie liczbą dodatnią.

Np. - 4 * (-5) = 20

-6 * (-2) = 12

Gdy mnożymy więcej niż dwie liczby wtedy iloczyn zawierający liczby ujemne będzie liczbą ujemną kiedy ilość czynników ujemnych da nam wynik nieparzysty.

Np. -3 * (-2) * (-1) = -6

2 * 4 * (-1) = -8

Gdy mnożymy więcej niż dwie liczby wtedy iloczyn zawierający liczby ujemne będzie dodatni kiedy ilość czynników ujemnych da nam wynik parzysty.

Np. 1 *(-4) *(-3) = 12

-2 * (-1) * (-3) * (-4) = 24

-4 + (-18) =

-6/15 =

Liczby przeciwne - to liczby leżące po przeciwnych stronach od zera w tej samej odległości. Np:

- 5 i 5 ,

- 1/2 i 1/2 ,

-36 i 36 .

Która z liczb ujemnych jest większa - 6 czy - 4 ? Pamiętajmy, że tu łatwo popełnić błąd, ponieważ z liczbami ujemnymi postępujemy inaczej niż z liczbami dodatnimi.

Większa liczba będzie ta, która znajduje się bliżej zera tzn. - 4 > - 6.

Wartość bezwzględna - to odległość na osi liczbowej danej liczby od zera. Wartość dowolnej liczby jest zawsze dodatnia lub wynosi zero. Np:

|4| = 4 ; |-11| = 11 ; |0| = 0 ; |-3/4| = 3/4 .

Kiedy dodajemy do liczby ujemnej liczbę ujemną np. -2 + (-2) wtedy nasze obliczenie wygląda następująco :

-2 + (-2) = -2 - 2 = -4

26 - (-12) =

36 =

Kiedy odejmujemy od liczby dodatniej liczbę ujemną np. 2 - (-2) wtedy nasze obliczenie wygląda następująco :

2 - (-2) = 2 + 2 = 4, zamieniliśmy znak - na +, ponieważ zawsze liczba ujemna stojąca obok znaku - da nam +. (MINUS + MINUS = PLUS)

Kiedy odejmujemy od liczby ujemnej liczbę dodatnią np. -2 - 3 wtedy nasze obliczenie wygląda następująco :

-2 - 3 = -5

-46 - (-15) =

-123 =

Kiedy odejmujemy od liczby ujemnej liczbę ujemną np. -1 - (-3) wtedy nasze obliczenie wygląda następująco :

-1 - (-3) = -1 + 3 = 2

-23 + 7 =

3/4 =

76 - (-26) =

-14/15 =

15 + (-9) =

-2 * 13 =

DZIELENIE LICZB UJEMNYCH

Gdy dzielimy dwie liczby o różnych znakach wtedy iloraz będzie liczbą ujemną.

Np. -20 : 2 = (-10)

30 : (-6) = (-5)

Gdy dzielimy dwie liczby o takich samych znakach wtedy iloraz będzie liczbą dodatnią.

Np. -36 : (-6) = 6

-14 : (-7) = 2

Gdy dzielimy więcej niż dwie liczby wtedy iloraz będzie liczbą ujemną kiedy ilość czynników ujemnych da nam wynik nieparzysty.

Np. -8 : (-1) : (-4) = -2

9 : 3 : (-3) = -1

Gdy dzielimy więcej niż dwie liczby wtedy iloraz będzie liczbą dodatnią kiedy ilość czynników ujemnych da nam wynik parzysty.

Np. 10 : (-5) : (-2) = 1

-8 : 2 : (-2) = 2

-6 * (-2) * 5 =

12 * (-3) *1 =

40 : (-5) : (-2) =

-36 : 6 : 6 =

12 : (-6) =