Ułamki dziesiętne

Matematyka dla klasy 5 - Nauka oraz wykonywanie działań na ułamkach dziesiętnych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie,). Ćwiczenia utrwalające.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 2.4

Average stars count: 20

Average points: 4

Average time: 00:05:26

Average time count: 27

UŁAMKI DZIESIĘTNE

DODAWANIE I ODEJMOWANIE UŁAMKÓW DZIESIĘTNYCH

MNOŻENIE UŁAMKÓW DZIESIĘTNYCH

DZIELENIE UŁAMKÓW DZIESIĘTNYCH

NAPISZ SŁOWNIE

WPISZ ODPOWIEDNI WYNIK

Ułamki dziesiętne zapisujemy przy pomocy przecinka.

PRZYKŁAD :

3,25 ; 0,16 ; 25,16 ; - 1,025 , -,02

Każdy ułamek zwykły możemy zapisać w postaci ułamka zwykłego, po zamianie na ułamek zwykły, jeżeli jest taka możliwość możemy również go skrócić.

PRZYKŁAD :

0,25 = 25/100 = 1/4

2,2 = 2 i 2/10 = 22/10 = 11/5

-0,5 = -5/10 = -1/2

Jak czytać ułamki dziesiętne ? Wszystko zależy od ilości cyfr po przecinku.

PRZYKŁAD :

1,2 - jeden i dwie dziesiąte

0,5 - pięć dziesiątych

3,04 - trzy i cztery setne

0,25 - dwadzieścia pięć setnych

0,003 - trzy tysięczne

3,205 - trzy i dwieście pięć tysięcznych

Najlepszy sposób na wykonywanie działań na liczbach dziesiętnych jest wykonywanie tych działań sposobem pisemnym.

Pamiętajmy, że dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym odbywa się tak samo jak na liczbach całkowitych, musimy pamiętać tylko o postawieniu przecinka w odpowiednim miejscu.

Jeżeli przy dodawaniu bądź odejmowaniu mamy różną liczbę miejsc po przecinku możemy dopisać zera np. 3,5 + 1,235 = 3,500 + 1,235 oraz 5,16 - 2,3 = 5,16 - 2,30

PRZYKŁAD

Mnożenie ułamków dziesiętnych wygląda trochę inaczej niż dodawanie i odejmowanie. Wykonując mnożenie pisemnie ułamków dziesiętnych zapisujemy liczby jedna pod drugą i wykonujemy obliczenia jak na liczbach całkowitych (pomijając przecinki), dopiero przy końcowym wyniku musimy użyć przecinka w odpowiednim miejscu. Np. 2,3 * 3,1 = 7,11

Dlaczego mamy dwie liczby po przecinku ? Dlatego, że w pierwszym i w drugim ułamku mamy po jednej liczbie po przecinku co łącznie daje nam dwie liczby po przecinku.

PRZYKŁAD

Jeżeli chcemy poprawnie wykonać dzielenie ułamków dziesiętnych musimy podczas naszego dzielenia zamienić dzielnik na liczbę całkowitą. Jak to zrobić? Należy w obu liczbach przesunąć przecinek w prawą stronę o tyle miejsc, by nasz dzielnik był liczbą całkowitą. Np. 3,24 : 0,2 = 32,4 : 2 = 16,2 . Podczas dzielenia liczb należy przecinek postawić dokładnie nad przecinkiem.

PRZYKŁAD

3,005 -

1,406 + 0,308 =

5,20 - 3,5 =

2,113 + 3,5 = 7,3955 , dlaczego cztery miejsca po przecinku ? Ponieważ w pierwszej liczbie są trzy miejsca po przecinku a w drugiej jedno, co łącznie daje nam cztery miejsca po przecinku.

0,25 -

2,4 + 1,105 =

1,3

0,60 - 0,2 =

2,13 -

5,13 x 3,01 =

0,01 -

2,008 x 0,3 =

92,4 : 0,03 =

0,328 : 0,2 =