Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa

Test sprawdza wiedzę z działu Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa. Jest zgodny z programem nauczania matematyki w klasie 8 szkoły podstawowej.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 2.045

Average stars count: 11

Average points: 5

Average time: 00:23:41

Average time count: 18

Dane są następujące liczby: 6, 12, 45, 63, 90. Losujemy spośród nich jedną liczbę. Które z poniższych zdarzeń są zdarzeniami pewnymi, a które zdarzeniami niemożliwymi?

W pudełku znajdują się jabłka: 4 zielone i 8 czerwonych. Wyciągamy losowo jedno jabłko. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosowane jabłko będzie czerwone?

Grasz w grę polegającą na trzykrotnym rzucie monetą. Wygrasz nagrodę tylko w przypadku gdy w każdym z trzech rzutów wypadnie Ci orzeł. Zaznacz zdania prawdziwe.

Nauczyciel wychowania fizycznego spytał uczniów swojej klasy, czy potrafią pływać.

Oto wyniki ankiety:

Poniżej przedstawiono prognozę liczby ludności trzech kontynentów w latach 2025-2100.

W worku znajdują się kule białe i czarne. Jeśli wyciągniesz kulę czarną, wygrywasz. Wiedząc, że prawdopodobieństwo wygranej wynosi 10%, zaznacz zdania prawdziwe.

Rzucasz 24 razy sześcienną kostką do gry z oczkami od 1 do 6. Częstość wypadnięcia szóstki wyniosła 1/6. Ile razy wyrzuciłeś w takim razie inną liczbę oczek?

Wpisz właściwą liczbę w żółte puste pole poniżej.

Na poniższych wykresach (tzw. klimatogramach) przedstawiono średnie miesięczne temperatury i sumy opadów dwóch polskich miast. Które z poniższych informacji możemy odczytać z tych klimatogramów? Zaznacz je.

Dany jest zestaw pięciu liczb: 4, 10, 11, 20 i 22.

Do tego zestawu dopisano szóstą liczbę i mediana zestawu zmniejszyła się. Które z poniższych zdań są prawdziwe?

W wyścigu weźmie udział 6 koni. W tabeli poniżej dla każdego z nich przedstawiono, jakie jest prawdopodobieństwo wygranej. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wyścig wygra Ramzes?

Wpisz wynik w puste żółte pole poniżej.

A. Wylosowana liczba będzie parzysta.

B. Wylosowana liczba będzie podzielna przez 3.

C. Wylosowana liczba będzie podzielna przez 6.

D. Suma cyfr wylosowanej liczby będzie liczbą nieparzystą.

E. Wylosowana liczba będzie podzielna przez 20.

88

Prawdopodobieństwo trzykrotnego wyrzucenia orła jest takie samo jak prowdopodobieństwo trzykrotnego wyrzucenia reszki.

Na 1 kulę czarną przypada 10 kul białych.

Dopisaną liczbą mogło być 10.

Zdarzenia pewne:

18\frac{1}{8}

Jeśli dwa razy udało Ci się wyrzucić orła to przed trzecim rzutem prawdopodobieństwo wygrania nagrody wynosi 50%.

Jakie jest prawdopodobieństwo, że losowo wybrana z tej klasy dziewczynka potrafi pływać?

O ile procent wzrośnie liczba ludności Afryki między 2025 a 2100 rokiem? Wykonaj przybliżone obliczenia i wybierz najbliższą odpowiedź.

Na 1 kulę białą przypada 10 kul czarnych.

Maksymalna miesięczna suma opadów we Wrocławiu wyniosła 75 mm.

Dopisaną liczbą mogło być 11.

Prawdopodobieństwo, że wyścig wygra Ramzes wynosi

A

84\frac{8}{4} czyli 22

Prawdopodobieństwo wygrania nagrody wynosi 1/2.

57\frac{5}{7}

o 260%|o 170%|o 120%|o 70%

Na 1 kulę czarną przypada 9 kul białych.

Najcieplejszym miesiącem w Helu był wrzesień.

Dopisana liczba musiała być mniejsza niż 11.

B

812\frac{8}{12} czyli 23\frac{2}{3}

Prawdopodobieństwo wygrania nagrody wynosi ok. 8%.

25\frac {2}{5}

Wszystkich kul jest 10.

Tylko w trzech miesiącach w Helu odnotowano sumę opadów przekraczającą 60 mm.

Po dopisaniu nowej liczby średnia arytmetyczna tego zestawu liczb również się zmniejszyła.

C

104\frac{10}{4}

Nie wiadomo, ile jest wszystkich kul.

Grudzień był cieplejszy w Helu niż we Wrocławiu.

D

1026\frac{10}{26}

Przez większość miesięcy średnia temperatura we Wrocławiu wynosiła ponad 10 stopni Celsjusza.

E

Jakie jest prawdopodobieństwo, że losowo wybrana osoba z tej klasy nie będzie umiała pływać? Oblicz je samodzielnie i wpisz wynik w puste pole poniżej. Niech ukośnik / oznacza kreskę ułamkową. Nie stosuj żadnych spacji.

Zdarzenia niemożliwe:

A

B

C

D

E

  1. test i pytania bez sensu