Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa

Test sprawdza wiedzę z działu Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa. Jest zgodny z programem nauczania matematyki w klasie 8 szkoły podstawowej.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 0

Average stars count: 0

Average points: 0

Average time: 0

Average time count: 0

Dane są następujące liczby: 6, 12, 45, 63, 90.

Losujemy spośród nich jedną liczbę.

Które z poniższych zdarzeń są zdarzeniami pewnymi, a które zdarzeniami niemożliwymi?

W pudełku znajdują się jabłka: 4 zielone i 8 czerwonych. Wyciągamy losowo jedno jabłko. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosowane jabłko będzie czerwone?

Grasz w grę polegającą na trzykrotnym rzucie monetą. Wygrasz nagrodę tylko w przypadku gdy w każdym z trzech rzutów wypadnie Ci orzeł. Zaznacz zdania prawdziwe.

A. Wylosowana liczba będzie parzysta.

B. Wylosowana liczba będzie podzielna przez 3.

C. Wylosowana liczba będzie podzielna przez 6.

D. Suma cyfr wylosowanej liczby będzie liczbą nieparzystą.

E. Wylosowana liczba będzie podzielna przez 20.

88

Prawdopodobieństwo trzykrotnego wyrzucenia orła jest takie samo jak prowdopodobieństwo trzykrotnego wyrzucenia reszki.

Zdarzenia pewne:

18\frac{1}{8}

Jeśli dwa razy udało Ci się wyrzucić orła to przed trzecim rzutem prawdopodobieństwo wygrania nagrody wynosi 50%.

A

84\frac{8}{4} czyli 22

Prawdopodobieństwo wygrania nagrody wynosi 1/2.

B

812\frac{8}{12} czyli 23\frac{2}{3}

812\frac{8}{12} czyli 23\frac{2}{3}

C

apples.jpg

D

zloty.jpg

E

Zdarzenia niemożliwe:

A

B

C

E

D