Graniastosłupy

Test sprawdza wiedzę w działu Graniastosłupy. Jest zgodny z programem nauczania matematyki w klasie 8 szkoły podstawowej.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 1.723

Average stars count: 13

Average points: 5

Average time: 00:13:02

Average time count: 19

Akwarium Stasia ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 100 cm x 55 cm x 60 cm i wypełnione jest wodą do 56\frac {5} {6} swojej objętości. Czy woda wyleje się, jeśli Staś włoży do akwarium 3 kamienie, każdy o objętości 1000 cm3?

Dany jest graniastosłup prosty jak na rysunku (w podstawie ma trójkąt prostokątny równoramienny). Ile wynosi objętość, a ile pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa, jeśli przyprostokątne podstawy mają długość 6,5 cm, a wysokość graniastosłupa stanowi 120% długości przyprostokątnej?

Przyjmij 2=1,41\sqrt{2}=1,41 .

Która z siatek poniżej jest siatką graniastosłupa?

UWAGA: Więcej niż jedna odpowiedź może być poprawna. Zaznacz wszystkie.

Ile wynosi objętość sześcianu, którego pole powierzchni całkowitej jest równe 384 cm2?

Podstawą graniastosłupa pochyłego o wysokości H jest romb o wymiarach oznaczonych jak na rysunku. Który wzór opisuje objętość tego graniastosłupa?

1 cm3 złota waży 19,5 g. Ile waży prostopadłościenna sztabka złota o wymiarach jak na rysunku? Wpisz odpowiedź w różowe puste pole poniżej.

Ile ścian, krawędzi i wierzchołków ma graniastosłup prawidłowy siedmiokątny?

Wpisz odpowiedzi w różowe puste pola.

UWAGA: Pamiętaj, aby do ścian zaliczyć także podstawy.

Oblicz, ile metrów sześciennych piachu zużyto do usypania wału o wymiarach jak na rysunku. Wybierz właściwą odpowiedź.

Wskazówka: figura w przekroju to trapez równoramienny.

Obwód podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest równy 44 cm, zaś wysokość tego graniastosłupa jest o 40% większa od przekątnej podstawy. Które zdania są prawdziwe? Zaznacz je.

W sześcianie o krawędzi 12 ścięto wierzchołek w sposób przedstawiony na rysunku. Oblicz objętość pozostałej części graniastosłupa.

Tak|Nie

Graniastosłup ten ma w podstawie romb o krawędzi długości 11 cm.

Objętość sześcianu o polu powierzchni całkowitej 384 cm2 jest równa

Liczba ścian:

Objętość tego graniastosłupa wynosi

A

V=a2HV=a^{2}H

Przekątna podstawy tego graniastosłupa jest równa 11211\sqrt{2} cm.

64|256|512|4096

Sztabka złota o wymiarach jak na rysunku waży

Objętość pozostałej części graniastosłupa jest równa

158,225|164,775|175,625|180,25

B

V=13efHV=\frac{1}{3}efH

Wysokość tego graniastosłupa wynosi 14,5214,5\sqrt{2} cm.

144144

cm3.

Liczba krawędzi:

cm3.

C

V=12efHV=\frac{1}{2}efH

Objętość tego graniastosłupa wynosi 1864,421864,4\sqrt{2} cm3.

15841584

g.

Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa wynosi

D

V=16efHV=\frac{1}{6}efH

Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa wynosi więcej niż 11 dm2.

12961296

Liczba wierzchołków:

205,137|215,137|220,225|225,282

E

V=13a2HV=\frac{1}{3}a^{2}H

14361436

cm2.

10000210000\sqrt{2} m3

1000010000 m3

10001000 m3

40004000 m3

  1. xd