Koło i okrąg

Test sprawdza wiedzę z działu Koło i okrąg. Jest zgodny z programem nauczania matematyki w klasie 8 szkoły podstawowej.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 3.2

Average stars count: 2

Average points: 7

Average time: 00:05:58

Average time count: 4

Dany jest okrąg jak na rysunku i dwie styczne do niego. Jaką miarę ma kąt α\alpha ?

Dane są dwa okręgi: o środku P i o środku S.

Okrąg o środku S ma średnicę 10 cm, zaś okrąg o środku P ma promień 6 cm. Środki tych okręgów są od siebie oddalone o 5 cm. Jakie jest wzajemne położenie tych okręgów?

Dany jest pierścień kołowy, w którym okrąg zewnętrzny ma promień 11, zaś okrąg wewnętrzny 5. Ile wynosi pole tego pierścienia?

Koło widokowe Amber Sky w Gdańsku w ciągu 15 minut wykonuje 3 pełne obroty. Odległość gondoli od środka tego koła wynosi 25 m. Jaką drogę pokona turysta, który kupił bilet na półgodzinną przejażdżkę tym kołem? W obliczeniach przyjmij π\pi =3,14. Wynik wpisz w puste różowe pole.

Oblicz pole zielonej figury. Jaki procent pola czerwonego kwadratu stanowi pole tej figury? Przyjmij, że jedna kratka to 1 jednostka oraz że π\pi =3,14.

Jak zmieni się pole koła, gdy jego promień zmniejszymy 2-krotnie (np. z 16 cm do 8 cm)?

Koło i kwadrat mają takie same obwody. Oblicz pole koła, jeśli wiesz, że przekątna kwadratu ma długość 12 cm. Przyjmij π\pi =3,14. Wynik zaokrąglij do 2 miejsc po przecinku i wpisz w puste różowe pole.

Średnicę koła roweru zwykle mierzy się w calach. Na rysunku przedstawiono rower Adama.

Ile pełnych obrotów wykona koło tego roweru, gdy Adam przejedzie 10 km? Przyjmij, że 1 cal to 2,54 cm, a π\pi =3,14.

Ile wynosi średnica koła, którego pole jest równe 196π196\pi ?

Zaznacz poprawną odpowiedź.

Jak nazywa się niebieski odcinek zaznaczony na rysunku poniżej?

Okręgi te są

Pole tego pierścienia wynosi

W czasie półgodzinnej przejażdżki kołem turysta pokona drogę

Gdy promień koła zmniejszymy dwukrotnie, pole koła

Pole koła wynosi

Średnica koła wynosi

Kąt α\alpha ma miarę

rozłączne|styczne zewnętrznie|styczne wewnętrznie|przecinające się

96π96\pi

Pole zielonej figury wynosi

zmniejszy się 2 razy|zmniejszy się 4 razy|zmniejszy się 16 razy|zależy to od długości promienia

Koło tego roweru na trasie 10 km wykona

1414

średnica koła

120|135|145|150

96π296\pi^{2}

metrów.

40,25|36,48|37,25|38,34

cm2.

14π14\pi

cięciwa koła

stopni.

36π36\pi

i stanowi ono

pełnych obrotów.

77

wycinek kołowy

86π86\pi

45%|50%|53%|57%

2828

dwusieczna

pola kwadratu.