Ostrosłupy

Test sprawdza wiedzę z działu Ostrosłupy. Jest zgodny z programem nauczania matematyki w klasie 8 szkoły podstawowej.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 1.475

Average stars count: 4

Average points: 7

Average time: 00:12:22

Average time count: 9

Ile wynosi suma długości krawędzi ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego krawędź podstawy wynosi 12 cm, a wysokość ostrosłupa wynosi 272\sqrt{7} cm?

Który z poniższych ostrosłupów prawidłowych ma największą objętość?

Odpowiedz na poniższe 3 pytania, wpisując właściwą odpowiedź w żółte pola lub wybierz ją spośród dostępnych.

Która z poniższych siatek nie jest siatką ostrosłupa?

UWAGA: Kilka odpowiedzi może być poprawnych.

Ile wynosi pole powierzchni ścian bocznych czworościanu foremnego o krawędzi 5 dm? Podaj wynik w cm2. Wybierz właściwą odpowiedź.

Dany jest ostrosłup prawidłowy trójkątny, którego krawędzie boczne mają długość 13 cm, zaś wysokości ścian bocznych wynoszą 12 cm.

Jak oznaczony jest spodek wysokości ostrosłupa na poniższym rysunku?

Jak zmieni się objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, jeśli długość krawędzi jego podstawy zwiększymy dwukrotnie (np. wynosiła x, a teraz wynosi 2x)?

Dany jest ostrosłup o polu podstawy 1,25 m2 oraz objętości 3548\frac {35}{48} m3.

Oceń prawdziwość poniższych zdań dotyczących wysokości tego ostrosłupa. Wykorzystaj dane z poniższej tabeli, która przedstawia średnią wysokość wybranych zwierząt.

Podstawą ostrosłupa jest trapez równoramienny o podstawach długości 5 dm i 3 dm oraz ramionach długości 1,5 dm . Wysokość tego ostrosłupa wynosi 9 dm. Ile wynosi jego objętość?

8080 cm

Ile krawędzi ma ostrosłup, który w podstawie ma pięciokąt?

187531875\sqrt{3}

Ile wynosi długość krawędzi podstawy tego ostrosłupa?

zwiększy się również dwukrotnie

Objętość tego ostrosłupa wynosi

8888 cm

Czworokątny

A

7534\frac{75\sqrt{3}}{4}

1111

zwiększy się czterokrotnie

858\sqrt{5} dm3

punkt E|punkt F|punkt G|odcinek DE

Zaznacz zdanie prawdziwe.

72272\sqrt{2} cm

Trójkątny

Ile ścian bocznych ma ostrosłup, który w podstawie ma dwunastokąt?

B

250032500\sqrt{3}

828\sqrt{2}

Które zdanie dotyczące spodka wysokości jest nieprawdziwe?

zwiększy się 43\frac{4}{3} raza

Ostrosłup ten jest wyższy niż żyrafa.

828\sqrt{2} dm3

128128 cm

Sześciokątny

C

2500(3+1)2500(\sqrt{3}+1)

55

zależy to od długości krawędzi

Ostrosłup ten jest wyższy niż słoń, ale niższy niż żyrafa.

656\sqrt{5} dm3

Spodek wysokości to odcinek łączący wierzchołek ostrosłupa z płaszczyzną podstawy i prostopadły do tej podstawy.

Wszystkie mają jednakową objętość

Co znajduje się w podstawie ostrosłupa o 24 krawędziach?

D

Który model przedstawia czworościan foremny?

1010

Ostrosłup ten jest 2 razy niższy niż słoń.

Spodek wysokości to punkt wspólny wysokości i płaszczyzny podstawy.

10210\sqrt{2} dm3

ośmiokąt|dwunastokąt|dwudziestoczterokąt

Ile wynosi wysokość tego ostrosłupa?

Ostrosłup ten jest dwa razy wyższy niż panda.

Spodek wysokości nie zawsze leży na podstawie ostrosłupa.

Czworokątny i trójkątny

A

6012\frac{\sqrt{601}}{2}

B

12213\frac{\sqrt{1221}}{3}

C

10210\sqrt{2}

828\sqrt{2}