Test ze znajomości Azji - klasa VIII

Sprawdź swoją wiedzę o Azji.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 1.62

Average stars count: 5

Average points: 34

Average time: 00:10:16

Average time count: 8

Co oznaczają następujące nazwy?

Poniżej przedstawiono klimatogram dla jednego z azjatyckich miast. Odpowiedz na pytania:

  1. Główne religie to taoizm, konfucjanizm i buddyzm.

Jak nazywają się dzielnice zamieszkałe przez najuboższą część społeczeństwa w Indiach?

Japonia położona jest na styku płyt tektonicznych, w obrębie "Ognistego Pierścienia Pacyfiku". Jakie są to płyty?

Wybierz spośród dostępnych opcji. Pomoże Ci rysunek, na którym zaznaczone są płyty całej Ziemi.

Zaznacz informacje prawdziwe dotyczące Japonii.

Poniższa mapa przedstawia kraje Bliskiego Wschodu. Przyporządkuj ich nazwy do odpowiednich numerów.

Oceń prawdziwość zdań dotyczących Bliskiego Wschodu i odpowiedz na dodatkowe pytanie.

Przyporządkuj podpisy do ilustracji.

stolica Kambodży

Które zdania dotyczące Chin są prawdziwe?

1) W Japonii występują wysokie opady, co związane jest z położeniem kraju na wyspach.

Prawda|Fałsz

Phnom Penh

równikowy|monsunowy|zwrotnikowy suchy|podzwrotnikowy wilgotny|umiarkowany

Pełna nazwa kraju to Chińska Republika Ludowa.

2) Japonia jest państwem bardzo różnorodnym narodowościowo - ponad 40% ludności to obcokrajowcy.

1

Prawda|Fałsz

Bliski Wschód jest regionem, gdzie toczą się liczne konflikty zbrojne. Niektóre z nich przedstawiono na mapie obok. Jakie są przyczyny, a jakie skutki tych konfliktów?

uprawy ryżu

Bab al-Mandab 

Makao jest jednym z dwóch specjalnych regionów administracyjnych Chin. 

indyjska

6) W ukształtowaniu powierzchni Japonii występują tereny wyżynne i górzyste.

Arabia Saudyjska

Prawda|Fałsz

cieśnina między Afryką a Półwyspem Arabskim

1) Jaki klimat występuje w tym mieście? 

W Chinach zachodnich przeważają niziny, zaś w Chinach wschodnich wyżyny.

północnoamerykańska

3) Rybołówstwo i gospodarka rybacka są doskonale rozwinięte.

2

Prawda|Fałsz

uprawy tytoniu

Kanczendzonga

2) Jakie może być to miasto?

Uporządkuj fazy powstawania dzielnic biedy w Indiach, przeciągając elementy do niebieskiego okienka we właściwej kolejności.

filipińska

4) Japonia nazywana jest "Krajem Kwitnącej Wiśni".

Iran

trzeci najwyższy szczyt Ziemi

Najdłuższą rzeką Chin jest Jangcy.

australijska

5) Główne wyspy Japonii to Hokkaido, Fudżi, Kiusiu i Sikkoku.

3

monsun zimowy

Hanoi

Moskwa|Tokio|Singapur|Kalkuta|Ułan Bator

Ustrój Chin to monarchia.

eurazjatycka

Irak

1) Bliski Wschód to region leżący na styku Europy, Afryki i Azji.

stolica Wietnamu

3) Ile wynosi suma opadów w sierpniu?

pacyficzna

4

2) OPEC to organizacja zrzeszająca największych producentów ropy naftowej, wyłącznie z krajów Bliskiego Wschodu.

monsun letni

Czeluskin

338 mm|150 ^0C|360 mm|340 mm

karaibska

Zjednoczone Emiraty Arabskie

3) Klimat monsunowy sprzyja rozwojowi rolnictwa na Bliskim Wschodzie.

najdalej wysunięty na północ punkt Azji

5

4) Islam - religia dominująca w tym regionie - dzieli sie na dwie odnogi: sunnizm i szyizm

Fudżi

Izrael

najwyższy szczyt Japonii

W jednym z wymienionych krajów dominującą religią nie jest islam. Które to państwo i jak nazywa się dominująca tam religia? Wpisz odpowiedzi w niebieskie pola.

Jak nazywa się zatoka w obrębie której koncentrują się największe złoża ropy naftowej i gazu ziemnego na świecie?

Huang He

1) dysproporcje w rozmieszczeniu zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego

państwo:

druga co do wielkości rzeka w Chinach

Zatoka Bengalska|Zatoka Perska|Bab al-Mandab|Zatoka Czerwona

5) wzrost cen ropy naftowej

Gobi

2) Różnice religijne i fundamentalizm religijny

religia:

pustynia na terenie południowej Mongolii i północnych Chin

brak możliwości zaspokojenia potrzeb żywnościowych na obszarach wiejskich

4) ofiary śmiertelne i cierpienia ludności cywilnej

Tien Szan

6) nierozwiązane spory graniczne

łańcuch górski w Azji Centralnej

niekontrolowany wzrost liczby mieszkańców miast

3) zniszczenia dróg, szpitali i infrastruktury

Kuala Lumpur

szybki wzrost liczby mieszkańców, w tym na obszarach wiejskich

Przyczyna|Skutek

stolica Malezji

wysoki przyrost naturalny

Przyczyna|Skutek

ogromna migracja ludności do dużych miast

Przyczyna|Skutek

powstanie i rozwój dzielnic biedy

Skutek|Przyczyna Przyczyna|Skutek Przyczyna|Skutek