Bless Test - Geografia - 7 kontynentów

Test ze znajomości Azji - klasa VIII

Sprawdź swoją wiedzę o Azji.

Test ze znajomości Arktyki i Antarktydy - klasa VIII

Test sprawdza wiedzę z działu "Geografia obszarów okołobiegunowych" i jest zgodny z wymaganiami nauczania geografii w klasie 8 szkoły podstawowej. Porusza takie zagadnienia jak środowisko przyrodnicze, badania naukowe i polscy badacze obszarów okołobiegunowych

7 testów ze znajomości każdego z kontynentów. Testy są zgodne z programem nauczania geografii w klasie VIII szkoły podstawowej