Geografia dla klasy 8

7 testów ze znajomości każdego z kontynentów. Testy są zgodne z programem nauczania geografii w klasie VIII szkoły podstawowej