Jednostki długości i masy

Matematyka na poziomie klasy 4 - Nauka przeliczania, zapisywania oraz stosowania danych jednostek.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 1.863

Average stars count: 57

Average points: 4

Average time: 00:15:37

Average time count: 116

Jednostki długości oraz ich przeliczenia

Jednostki masy oraz ich przeliczenia

Zamień poprawnie

Zamień poprawnie

1 kilometr (km) = 1000 metrów (m)

1 metr (m) = 100 centymetrów (cm)

1 decymetr (dm) = 10 centymetrów (cm)

1 centymetr (cm) = 10 milimetrów (mm)

1 kilogram (kg) = 100 dekagramów (dag) = 1 000 gramów (g)

1 dekagram ( dag) = 10 gramów (g) = 0,01 kilogramów (kg)

1 gram (g) = 1 000 miligramów (mg) = 0,1 dekagramów (dag) = 0,001 kilogramów (kg)

1 miligram (mg) = 0,001 gram (g)

1 kwintal (q) = 100 kilogramów (kg)

1 tona (t) = 1 000 kilogramów (kg)

3 000 m =

500 g =

1 km = 1 000 m = 10 000 dm = 100 000 cm = 1 000 000 mm

1 m = 0,001 km = 10 dm = 100 cm= 1 000 mm

1 dm = 0,0001 km = 0,1 m = 10 cm = 100 mm

1 cm = 0,00001 km = 0,01 m = 0,1 dm = 10 mm

1 mm = 0,000001 km = 0,001 m = 0,01 dm = 0,1 cm

1 t = 1 000 kg = 100 000 dag = 1 000 000 g

1 kg = 100 dag = 1 000 g

1 dag = 10 g

km

dag

15 m =

650 kg =

cm

g

3 500 cm =

15 000 g =

dm

dag

45 km =

7 500 dag =

m

kg

12 mm =

3 000 kg =

cm

t

  1. oki to
  2. Fajne to
  3. super teraz wiem co to dobryQuiz
  4. też nie wiem
  5. Fajna zabawa
  6. jak to da sie zrobić