1. Mapa

Sprawdzian z geografii klasa 5 dział 1. Powtórz materiał i sprawdź czy już wszystko potrafisz. Test podsumowujący pierwszy dział "Mapa" Jest przeznaczona dla uczniów klas 5. Powodzenia!

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 1.8

Average stars count: 6

Average points: 11

Average time: 00:04:27

Average time count: 7

 Wartość długości geograficznej zawiera się w przedziale?

1 : 3000

Gratulacje!

To już wszystkie pytania. Naciśnij przycisk "zakończ test" i zobacz swój wynik!


Dopasuj odpowiednie strefy do opisu.

Powłoka ziemska to?

Najdłuższym równoleżnikiem jest:

Międzynarodowy symbol oznaczający południe to?

Każdy stopień kątowy dzieli się na?

Wysokość względna to wysokość mierzona od poziomu morza, do dowolnego punktu. Jest podawana w metrach nad poziomem morza.

Poziomice to?

Dopasuj podział procentowy udziału kontynentów w ogólnej powierzchni lądowej Ziemi.

Pacyfik to inaczej?

Napisz nazwę oceanu, który obejmuje wody wokół Antarktydy.

Zaznacz dwie cechy południków w siatce geograficznej.

Uporządkuj podane skale od najmniejszej do największej.

Który z kontynentów położony jest na czterech półkulach: północnej i południowej oraz wschodniej i zachodniej?

Dla biegunów nie określa się długości geograficznej, a jedynie szerokość geograficzną.

Wyżyna to?

Litosfera

Wszystkie elementy przyrody ożywionej i nieożywionej. Jeśli dodamy do nich efekty działalności człowieka.

Zwrotnik Raka

W

od 0° do 360°

30 minut

Prawda

Linie łączące punkty o takiej samej wysokości nad poziomem morza.

Azja

 Ocean Atlantycki

Wszystkie mają jednakową długość

Ameryka Północna

Prawda

Obszar lądu charakteryzującymi się dużymi ( powyżej 300 m) wysokościami względnymi i znacznymi nachyleniem stoków.


Skały i minerały

Obszar wzajemnego oddziaływania atmosfery, hydrosfery, litosfery, pedosfery, biosfery i antroposfery

Równik

E

od 0° do 240°

60 minut

Fałsz

Zbiór i objaśnienie znaków umownych użytych na mapie.

29,33%

Ocean Indyjski

Mają kształt okręgów

Afryka

Fałsz

Równinna lub prawie równinna wielka forma ukształtowania terenu, obszar leżący na wysokości od 0 do 300 m n.p.m.

Antroposfera

Układ planetarny w Drodze Mlecznej, składający się ze Słońca i powiązanych z nim grawitacyjnie ciał niebieskich

Zwrotnik Koziorożca

N

od 0° do 180°

100 minut

Graficzny obraz powierzchni Ziemi lub jej fragmentu, wykonany na płaszczyźnie, w pomniejszeniu, według ściśle określonych zasad matematycznych, z zastosowaniem znaków umownych

Europa

Ocean Spokojny

Zbiegają się na biegunach

Ameryka Południowa

Obszary położony powyżej 300 m n.p.m. o krajobrazie równinnym, falistym i pagórkowatym, zwykle o małych wysokościach względnych.

Człowiek i jego wytwory

Koło podbiegunowe

S

od 0° do 90°

90 minut

6,81%

 Ocean Arktyczny

Wskazują kierunek wschód–zachód.

Europa

Pedosfera

Afryka

Gleby

20,32%1 : 1000

1 : 100000

1 : 75