Potęgi

Mnożenie(iloczyn) i dzielenie(iloraz) potęg o jednakowych podstawach.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 0.1

Average stars count: 1

Average points: 2

Average time: 00:01:52

Average time count: 10

BUDOWA POTĘGI

Wybierz prawidłowe rozwiązanie:

Wybierz prawidłowe rozwiązanie :

65 x 62 x 61 =

n razy

6 5-2-1 = 6 2

5 3+7 = 5 10

a - podstawa potęgi

n - wykładnik potęgi

Przy mnożeniu potęg o jednakowych podstawach, podstawę przepisujemy a wykładnik dodajemy.

6 5+2+1 = 6 8

5 3 x 7 = 5 21

Każda liczba różna od zera podniesiona do potęgi zerowej jest równa 1 (np. 20 = 1).

97 - 91 - 94 = 97-1-4 = 92

6 5 x 2 x 1 = 6 10

5 7 - 3 = 5 4

Przy dzieleniu potęgi o jednakowych podstawach, podstawę przepisujemy a wykładniki odejmujemy.

Jakakolwiek liczba podniesiona do potęgi 1 , zawsze daje nam tą samą liczbę (np. 51 = 5).

Zapisywanie działań mnożenia w formie potęgi:

4 * 4 * 4 * 4 = ? , w postaci potęgi = 4 4 = 256

Jakąkolwiek liczbę podnoszoną do potęgi drugiej

(np. 52) czytamy "pięć do kwadratu"

(np. 102) czytamy "dziesięć do kwadratu".


Jakąkolwiek liczbę podnoszoną do potęgi trzeciej

(np. 63) czytamy "sześć do sześcianu"

(np. 23) czytamy "dwa do sześcianu".

Potęgi, które mają w wykładniku liczbę naturalną możemy przedstawić w sposób taki :

an = a * a * a ... * a