Potęgi

Mnożenie (iloczyn) i dzielenie (iloraz) potęg o równej podstawie.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 4.967

Average stars count: 3

Average points: 5

Average time: 00:03:48

Average time count: 12

BUDOWA POTĘGI

Wybierz właściwe rozwiązanie:

Wybierz właściwe rozwiązanie:

Wybierz właściwe rozwiązanie:

Wybierz właściwe rozwiązanie:

Wybierz właściwe rozwiązanie:

Wybierz właściwe rozwiązanie:

Wybierz właściwe rozwiązanie:

Wybierz właściwe rozwiązanie:

Wybierz właściwe rozwiązanie:

Wybierz właściwe rozwiązanie:

656261=6^5*6^2*6^1=7275=7^2*7^5=

525552=\frac{5^2*5^5}{5^2}=3832=\frac{3^8}{3^2}=

12212412=12^2*12^4*12=626^2

5105^{10}

7 7

5 53 6

Mnożąc potęgi przy równych podstawach, przepisz podstawę i dodaj wykładnik.

686^8

5215^{21}

7 77

5 33 10

6106^{10}

545^4

7 3

5 23 4

Dzieląc potęgę równych podstaw, przepisz podstawę i odejmij wykładniki.

Każda liczba podniesiona do potęgi 1 zawsze daje nam tę samą liczbę (na przykład 5 1 = 5).