1. Podstawy dziedziczenia cech

Sprawdzian z biologii klasa 8 dział 1. Powtórz materiał i sprawdź czy już wszystko potrafisz! Test wiedzy podsumowujący pierwszy dział "Podstawy dziedziczenia cech". Test jest przeznaczony dla uczniów klas 8.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 2.214

Average stars count: 7

Average points: 4

Average time: 00:08:23

Average time count: 7

Zapis cech dziedzicznych organizmu to:

Co to jest Genotyp:

Spośród podanych poniżej przykładowych cech człowieka - wybierz tylko te, które są dziedziczne:

Geny występują w odmianach zwanych:

Zaznacz cechy, które zależą od genów oraz wypływów środowiska:

Zaznacz cechy kodu genetycznego:

Zaznacz, jakie mamy rodzaje mutacji?

Jak nazywa się zbiór wszystkich genów obecnych w organizmie?

Podwójna helisa jest modelem:

Uporządkuj etapy ekspresji genu według właściwej kolejności:

Cecha, która nie ujawnia się u potomstwa to:

Zaznacz cechy recesywne:

Każdy organizm diploidalny ma:

Gratulacje!

To już wszystkie pytania. Naciśnij przycisk "zakończ test" i sprawdź swój wynik :)


RNA

zespół genów

masa ciała

Allelami 

wzrost

jest zachodzący

genetyczne

fenotyp

białka

cecha dominująca

przylegające uszy

dwa allele danego genu

Prawo Fenotypowe

jest homozygotą

homozygoty i heterozygoty

informacja genetyczna

zespół cech

kształt nosa

Konfliktami

odstające uszy

jest trójkowy

genowe

kariotyp

cukru

cecha czysta

policzki bez dołków

dwa allele dominujące

II Prawo Mendla

allele dominujące

allele dominujące

genetyka

wersja genu

blizny

Cechami


dołki w policzkach

jest jednoznaczny

chromowe

genotyp

RNA

cecha recesywna

piegi

dwa allele recesywne jeden 

Prawo Jednolitości

różny fenotyp i ten sam genotyp

trzecie pokolenie

DNA

wszystkie chromosomy organizmu

opalenizna

Atrybutami

piegi

jest wieloznaczny

mutagenne

genom

DNA

cecha nieistotna

kręcone włosy

allel domiujący i jeden recesywny

I Prawo Mendla

różny genotyp i ten sam fenotyp

allele recesywne

kolor oczu

masa ciała

Jeżeli osobniki są genetycznie różne, ale mają taki sam wygląd zewnętrzny to mówimy, że mają:

Jak nazywamy prawo niezależnego dziedziczenia się cech:

Zapis cech dziedzicznych organizmu to:

kolor włosów

kolor oczu

chromosomowe

Cząsteczka RNA ulega modyfikacji polegającej na wycinaniu z niej intronów - powstaje mRNA.

Podwójna helisa DNA ulega rozpleceniu

Od rybosomu odłącza się nowo powstałe białko, tRNA i mRNA.

Rybosom łączy aminokwasy dostarczane przez tRNA. 

Do rybosomu przyłączają się cząsteczki mRNA i tRNA

Rybosom dociera do kodonu STOP

W wyniku transkrypcji informacja zawarta w DNA zostaje przepisana na RNA.

  1. sussy baka