Kolejność wykonywania działań.

Matematyka dla klasy 4 - Nauczanie w jakiej kolejności wykonujemy matematyczne działania oraz kilka ćwiczeń utrwalających.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 2.613

Average stars count: 15

Average points: 4

Average time: 00:09:03

Average time count: 30

Kolejność wykonywania działań matematycznych.

Kolejność wykonywania działań matematycznych

Oblicz i rozpisz zgodnie z kolejnością wykonywania działań

Oblicz i rozpisz zgodnie z kolejnością wykonywania działań

Oblicz i rozpisz zgodnie z kolejnością wykonywania zadań

-w pierwszej kolejności wykonujemy zadania w nawiasach ( oczywiście zgodnie z kolejnością wykonywania działań)

-po obliczeniu tego co mamy w nawiasie przechodzimy do potęgowania i pierwiastkowania

-wykonujemy mnożenie i dzielenie

-na koniec wykonujemy dodawanie i odejmowanie

Gdy mamy w działaniu różne działania, wtedy najpierw wykonujemy potęgi ( bądź pierwiastki), następnie mnożenie i dzielenie z zasadą "od lewej do prawej" a na koniec dodawanie i odejmowanie również z zachowaniem zasady "od lewej do prawej":

np. 30 + 42 : 2 = 30 + 16 : 2 = 30 + 8 = 38

np. 45 - 30 * 10 = 45 - 1 * 10 = 45 - 10 = 35

25 + 3 + 15 =

15 - 20 : 5 =

(30 + 6) : 6 + 10 =

Gdy w działaniu występuje tylko dodawanie i odejmowanie, wtedy obliczamy wszystko z tzw. zasadą "od lewej do prawej":

np. 20 + 7 - 3 = 27 - 3 = 24

Jeżeli w działaniu występują m.in nawiasy, wtedy zgodnie z regułą w pierwszej kolejności obliczamy to co jest w nawiasach, następnie przechodzimy do potęg (pierwiastków) , mnożenia i dzielenia a na koniec dodawania i odejmowania :

np. 4 * ( 10 - 2 ) : 22 = 4 * 8 : 22 = 4 * 8 : 4 = 32 : 4 = 8

Gdy w działaniu występuje tylko mnożenie i dzielenie, również wykonujemy obliczanie z zastosowaniem zasady "od lewej do prawej":

np. 30 : 6 * 6 = 5 * 6 = 30

36 - 12 + 4 =

3 * 2 + 48 =

2 * ( 40 : 5 ) - 8 =

Gdy w działaniu występuje potęga (lub pierwiastek), wtedy od nich zaczynamy obliczenia:

np. 81 : 32 = 81 : 9 = 9

np. 2 * 32 = 2 * 9 = 18

15 + 2 - 10 =

2 * 10 + 25 : 5 =

14 - 2 : 2 + 6 =

  1. Nie wiedziałam że są też inne przykłady
  2. miałem 8/8 pkt. super test bardzo mi się spodobał pozdro
  3. miałem 8/8 pkt., dostałem 5, bardzo fajny test pozdrawiam 😎
  4. miałem 8/8 pkt. pozdrawiam