1. Świat zwierząt - test

Sprawdzian z biologii klasa 6 dział 1. Powtórz materiał i sprawdź czy już wszystko potrafisz! Test wiedzy podsumowujący pierwszy dział "W królestwie zwierząt". Test jest przeznaczony dla uczniów klas 6.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 1.846

Average stars count: 80

Average points: 15

Average time: 00:31:39

Average time count: 190

Tkanka chrzęstna

Nicienie

Krew

Serce

Neuron

Tkanka nerwowa

Podaj nazwy tkanek przedstawionych na ilustracji.

Zaznacz wspólne cechy dla wszystkich zwierząt.

Jaką funkcje pełnią komórki glejowe?

Najbardziej zewnętrzna część komórki zwierzęcej to:

Zaznacz jakie rodzaje tkanek zaliczamy do tkanki łącznej:

Zaznacz grupy zwierząt, które zaliczamy do kręgowców:

Zaznacz grupy zwierząt, które zaliczamy do bezkręgowców:

Zaznacz zwierzęta stałocieplne:

Wybierz odpowiednie zakończenie zdań:

Która z grup zwierząt jest bardziej liczna:

Połącz w pary tkankę z jej rodzajem:

Zaznacz zwierzęta stałocieplne:

Najniższy poziom organizacji świata zwierząt to:

Zaznacz role tkanki mięśniowej:

Oceń prawdziwość zdań:

Która z tkanek mięśniowych ma rozgałęzione komórki?

Gratulacje!

To już wszystkie pytania. Naciśnij przycisk "zakończ test" i zobacz swój wynik!

Są organizmami wielokomórkowymi.

Ściana komórkowa

Gady

Parzydełkowce

Ochrona ciała przed drobnymi uszkodzeniami

i wnikaniem drobnoustrojów chorobotwórczych.

Są organizmami samożywnymi.

Błona komórkowa

Tkanka tłuszczowa

Nicienie

Ssaki

Kręgowce

Ssaki

Komórka

magazynuje energię

Gładka

Odbieranie i przesyłanie informacji w postaci pulsu nerwowego.

Ich komórki mają jądro komórkowe.

Jądro komórki

Tkanka mięśniowa

Ryby

Ptaki

Zapewniają komórką nerwowym ochronę i dostarczają im substancji odżywczych.

Są organizmami cudzożywnymi.

Tkanka nabłonkowa

Mięczaki

Mięczaki

Gady

Bezkręgowce

Gady

Stado

umożliwia poruszanie się

Poprzeczna prążkowana serca

Ich komórki zawierają chloroplast.

Ssaki

Płaźnice

Płazy

Ssaki

Stawonogi

Płazy

Ptaki

Ptaki

Plemię

stabilizuje postawę

Pierścienice

Pierścienice

Płazy

Płazy

Osobnik

odbiera i analizuje informacje z otoczenia

Poprzeczna prążkowana szkieletowa

 Najbardziej rozwiniętą grupą kręgowców są:

umożliwia transport substancji w organizmie

Tkanka chrzęstna chroni powierzchnie kości przed ścieraniem

Łączna

Wybierz|ssaki|płazy|ptaki|gady

Tkanka łączna

Wybierz|Prawda|Fałsz

Wszystkie kregowce mają:

Ścianę naczyń krwionośnych buduje tkanka mięśniowa gładka.

Wybierz|czaszkę|kręgosłup|czaszką i kręgosłup

Tkanka mięśniowa

Wybierz|Prawda|Fałsz

Kameloena zaliczamy do grupy:

Nabłonek jednowarstwowy płaski buduje wnętrze jelita cienkiego

Wybierz|płazów|ssaków|stawonogów|parzydełkowców|gadów


Wybierz|Prawda|Fałsz
 1. ja dostałem 5 21/23
 2. niestety 3
 3. tymczasem mi pokazuje pałe 1 XD
 4. słaby jesteś
 5. 4 19/23 jak to powinno być 5 może 5-
 6. Najlepsze jest to ze dobrze odpowiedziałam a powiedziało że źle
 7. 4 mi wystarczy
 8. 4
 9. robi wrażenie
 10. dawid dawidek 22
 11. 22
 12. dawid dawidek
 13. 23/23
 14. 18/23
 15. 19/23 :)
 16. 23/23 co jesttt
 17. 23 na 23 ESSA
 18. fajny test
 19. mam 19 na 23 EZZZZZZZZ z wami
 20. Prawda
 21. dostałam 5 ciekawe co w szkole ale w teście bły dwa błędy
 22. 4 dostałam od was. Teraz czekać na prawdziwy test z biologi
 23. W zwierzęcej tkance najbardziej zewnętrzną częścią jest błona komórkowa a nie ściana 💀💀