Twierdzenie Pitagorasa Online

Test sprawdza wiedzę z działu Twierdzenie Pitagorasa. Jest zgodny z programem nauczania matematyki w klasie 7 szkoły podstawowej.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 1.325

Average stars count: 8

Average points: 4

Average time: 00:08:13

Average time count: 10

Dane są dwa boki trojkąta prostokątnego, z których jeden to przeciwprostokątna. Oblicz długość drugiej przyprostokątnej.

Wpisz odpowiedź w puste żółte pole.

Oblicz obwód i pole prostokąta przedstawionego na rysunku poniżej.

Wybierz prawidłowe odpowiedzi.

Czy kij baseballowy o długości 81 cm zmieści się na dnie torby o wymiarach 24 cm x 75 cm?

Dany jest prostopadłościan o krawędziach podstawy długości 15 cm x 8 cm i wysokości 6 cm. Jaką długość ma przekątna tego prostopadłościanu?

Na mapie przedstawiono fragment mapy Barcelony i zaznaczono na niej 3 trasy prowadzące z Placu Hiszpanii (Placa de Espanya) na Rynek Św. Antoniego (Mercat de Sant Antoni). Która z tych tras jest najkrótsza i o ile m krótsza niż najdłuższa z tych tras? Zaznacz prawidłową odpowiedź.

UWAGA: Nie mierz odległości. Wykorzystaj wskazówkę (przyjmij, że wszystkie odległości między kolejnymi równoległymi ulicami wynoszą 100 m). Możesz też korzystać z kalkulatora, aby oszacować odległości.

Ile wynosi przekątna kwadratu o obwodzie 25x?

Ile wynosi pole trójkąta równobocznego, którego wysokość jest równa 737\sqrt{3} ?

Dany jest trójkąt prostokątny o bokach długości 30 cm, 40 cm i 50 cm.

Twoim zadaniem jest obliczyć jego wysokości. Odpowiedz na poniższe pytania, które Ci w tym pomogą.

Dany jest równoległobok jak na rysunku. Ile wynosi jego obwód, a ile pole?

Ile wynosi długość cienia rzucanego przez najwyższy budynek świata - Burj Khalifa o wysokości 828 m - w chwili, gdy promienie słońca padają pod kątem 30o do powierzchni ziemi? Wynik podaj z przybliżeniem do 1 m i wpisz w żółte pole poniżej.

5 cm, 13 cm

Tak|Nie

6,25x6,25x

49349\sqrt{3}

Które z poniższych zdań są prawdziwe?

Druga przyprostokątna ma długość

Pole prostokąta wynosi

17317\sqrt{3} cm

Najkrótsza trasa to

525\sqrt{2}

147147

Dwa z boków tego trójkąta są jego wysokościami.

Obwód tego równoległoboku wynosi

Szukana długość cienia wynosi

45+244\sqrt{5}+24

6136\sqrt{13} cm

A|B|C

5x25x\sqrt{2}

98398\sqrt{3}

Wysokości trójkąta prostokątnego obliczymy ze wzoru h=a2h=a \sqrt{2} , gdzie a to długość boku, na który opada dana wysokość.

4848

cm.

45+104\sqrt{5}+10

5135\sqrt{13} cm

.

6,25x26,25x\sqrt{2}

4934\frac{49\sqrt{3}}{4}

Wysokość tego trójkąta obliczymy wykorzystując wzór na pole trójkąta i podstawiając do niego znane długości boków.

24224\sqrt{2}

m.

4(5+1)4(\sqrt{5}+1)

1717 cm

Jest ona o ok.

Ile wynosi przyprostokątna trójkąta prostokątnego równoramiennego o polu 32 cm2?

Ile wynosi obwód rombu o przekątnych długości 1212 i 12312\sqrt{3} ?

Najdłuższa wysokość tego trójkąta ma 40 cm.

12(2+2)12(2+\sqrt{2})

2(6+8)2(\sqrt{6}+8)

150|220|300|340

88

24324\sqrt{3}

Wysokości tego trójkąta wynoszą:

24324\sqrt{3}

Obwód prostokąta wynosi

m krótsza niż najdłuższa z tych tras.

828\sqrt{2}

3636

24

zaś pole:

1818

1616

4848

27

36236\sqrt{2}

656\sqrt{5}

424\sqrt{2}

72372\sqrt{3}

30

7272

454\sqrt{5}

40

24224\sqrt{2}

2020

50

18218\sqrt{2}

30230\sqrt{2}

15315\sqrt{3}