Elementy statystyki opisowej

Test sprawdza wiedzę z działu Elementy Statystyki Opisowej. Jest zgodny z programem nauczania matematyki w klasie 7 szkoły podstawowej.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 5

Average stars count: 1

Average points: 13

Average time: 00:05:57

Average time count: 1

Bierzesz udział w loterii, w której do wygrania jest bilet do kina. Jest 50 losów, z których 4 to losy wygrywające, a reszta to losy przegrywające.

Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wyciągniesz los przegrywający?

Wybierz prawidłową odpowiedź.

UWAGA: Kilka odpowiedzi może być prawidłowych.

Firma pana Andrzeja zatrudnia 6 pracowników. Zarabiają oni:

2300 zł, 5000 zł, 4200 zł, 3500 zł, 3700 zł oraz 3800 zł.

Jaka jest średnia pensja pracownika tej firmy?

Wykonaj obliczenie i wynik wpisz w różowe pole.

W worku są kule białe i kule czarne.

Czarnych jest 4 razy mniej niż białych.

Czy przy losowaniu kuli z worka szansa na wyciągnięcie kuli czarnej jest równa 1/4?

Zaznacz prawidłową odpowiedź z wyjaśnieniem.


Uczniowie klasy 7 na lekcji w-f-u skakali w dal z miejsca. Wykres przedstawia statystykę osiągniętych przez nich wyników. Które z poniższych zdań są prawdziwe?

Rzucasz kostką, której siatkę przedstawiono na rysunku poniżej.

Jakie jest prawdopodobieństwo, że wyrzucisz liczbę podzielną przez 2?

Wybierz prawidłową odpowiedź.

Antek zapomniał ostatnią cyfrę PIN-u do swojego telefonu. Próbuje ją zgadnąć. Zaznacz zdania prawdziwe.

Ania i Paweł rzucają kostką, aby ustalić, kto jako pierwszy będzie korzystał z komputera. Wygrywa ten, kto wyrzuci większą liczbę oczek.

Poniżej przedstawiono jak zmieniała się struktura zatrudnienia w Polsce w latach 1990-2015. Zaznacz zdania prawdziwe.

Poniżej przedstawiono wyniki pomiaru wagi uczniów w pewnej klasie.

Poniższy wykres przedstawia jak zmieniała się liczba ludności Zamościa w wybranych latach między 1591 a 2015 rokiem.

Średnia pensja pracownika tej firmy wynosi

Tak, ponieważ kul czarnych jest 4 razy mniej, więc jeśli założymy, że kuli białych jest x to kuli czarnych jest 14\frac {1}{4} x. Szansa wyciągnięcia kuli czarnej jest więc równa stosunkowi kul czarnych do białych 14xx\frac {\frac{1}{4}x}{x} , czyli 14\frac {1}{4} .

1606869582_skokwdal.PNG siatkak.PNG

Ania wyrzuciła 4. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wygra Paweł? Wybierz właściwą odpowiedź.

1606940713_waga.PNG

46

Nie, ponieważ możemy założyć, że kul czarnych jest x, białych 4x, wszystkich 5x. Zatem szansa wyciągnięcia kuli czarnej to x5x\frac {x}{5x} , czyli 15\frac {1}{5} .

Na podstawie powyższych danych można obliczyć średni wynik uzyskany przez uczniów.

Prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby podzielnej przez 2 wynosi:

1/6|2/6|3/6|4/6|5/6|6/6

Ilu uczniów tej klasy ma wagę wyższą od średniej? Wykonaj obliczenia i wpisz odpowiedź w puste pole poniżej.

2325\frac {23}{25}

zł.

sack.jpg

9 uczniów skoczyło poniżej 1,70 m.

66,6%|33,3%|2/6|2/3

Paweł również wyrzucił 4. Rzucają jeszcze raz.

Jakie jest prawdopodobieństwo, że znowu będzie remis?

Wybierz właściwą odpowiedź.

92%

salary.jpg

Połowa uczniów skoczyła na odległość 185 cm i więcej.

Szansa, że zgadnie ją za pierwszym razem wynosi 1/9.

1/6|2/6|3/6|4/6|5/6|6/6

4%

Uczniów, którzy skoczyli powyżej 2 m było 2 razy mniej niż uczniów, którzy osiągnęli wynik 185-200 cm.

Jeśli spróbował już cyfrę 1 i cyfrę 3 i PIN był nieprawidłowy, to teraz szansa zgadnięcia wynosi 1/3 (zakładamy, że pamięta, że zapomniana cyfra była nieparzysta).

1606923520_dice.png lottery.png

W klasie tej jest 24 uczniów.

Jeśli pamięta, że była to cyfra nieparzysta to prawdopodobieństwo zgadnięcia za pierwszym razem wynosi 1/2.

1606938069_struktura.PNG zamosc.PNG longjump.jpg

Jeśli wypróbował już 8 cyfr to przy 9-tej próbie prawdopodobieństwo, że zgadnie zapomnianą cyfrę wynosi 100%.

Stopa zatrudnienia w usługach stale rosła.

phone.gif

Zatrudnienie w rolnictwie spadło w latach 1990-2015 o 19 punktów procentowych.

Stopa zatrudnienia w przemyśle stale malała.

Stopa bezrobocia w roku 2015 była ponad dwa razy większa niż w roku 1990.

W którym roku liczba ludności była maksymalna? Wpisz odpowiedź w puste pole obok.

Między rokiem 1939 a 1965 liczba ludności...

najpierw rosła, a później malała|najpierw malała, a później rosła

Ile razy więcej osób zamieszkiwało Zamość w roku 2015 niż w roku 1650? Wynik zaokrąglij do całości i wpisz w puste pole obok.