Graniastosłupy

Test sprawdza wiedzę z działu Graniastosłupy. Jest zgodny z programem nauczania matematyki w klasie 7 szkoły podstawowej.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 1.733

Average stars count: 3

Average points: 5

Average time: 00:05:00

Average time count: 5

Jaki graniastosłup przedstawiono na rysunku obok? Wybierz właściwą odpowiedź.

Akwarium Tomka ma formę prostopadłościanu o wymiarach 80 cm x 35 cm x 40 cm (długość x szerokość x wysokość). Jaka jest pojemność tego akwarium? Uzupełnij odpowiedź właściwą liczbą.

Poniżej przedstawiono siatki figur przestrzennych. Które z nich są siatkami ostrosłupów/-a, a które graniastosłupów/-a? Wybierz właściwe odpowiedzi.

Dany jest graniastosłup prosty o polu podstawy 84 cm2 i wysokości 17 cm. O ile cm należy zwiększyć wysokość tego graniastosłupa, aby jego objętość wzrosła o 50%? Wykonaj obliczenia i wybierz prawidłową odpowiedź.

W którym/-ych z poniższych przykładów popełniono błąd przy przeliczaniu jednostek?

Zaznacz te przykłady.

Dany jest zbiornik jak na rysunku.

Twoim zadaniem jest obliczyć jego objętość, jeśli wiesz, że a = 7 m, b stanowi 60% długości a, H jest 1,5 razy dłuższe niż b, zaś h jest o 4 m krótsze niż najdłuższa krawędź tego graniastosłupa.

UWAGA: Wynik podaj z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Ile krawędzi oraz ile wierzchołków ma graniastosłup prawidłowy sześciokątny? Zaznacz prawidłowe odpowiedzi.

Na rysunku poniżej przedstawiono plan pokoju Moniki. Oprócz tego, pokój ten posiada okno o wymiarach 145 cm x 140 cm oraz drzwi o wymiarach 90 cm x 200 cm. Monika planuje pomalować ściany i sufit.

Oblicz, ile litrowych puszek farby musi ona kupić, jeśli 1l farby wystarcza na pomalowanie 7 m2.

Ile wynosi długość przekątnej graniastosłupa prostego owysokości 1 m i mającego w podstawie kwadrat o boku długości 25 cm?

Wykonaj obliczenia i podaj wynik zaokrąglając go do części dzięsiętnych centymetra.

Ile wynosi objętość tego graniastosłupa? Podaj wynik w m3 z dokładnością do części dziesięciotysięcznych.

Ile wynosi suma długości krawędzi graniastosłupa przedstawionego na rysunku poniżej?

Wybierz właściwą odpowiedź.

Akwarium Tomka ma pojemność

Aby objętość tego graniastosłupa wzrosła o 50%, jego wysokość należy zwiększyć o...

10 l = 10 000 cm3

6 wierzchołków

prawidłowy czworokątny|prosty czworokątny|prawidłowy trójkątny|czworościan formeny

Siatki ostrosłupów to:

17 cm|25,5 cm|8,5 cm|7,5 cm

85 dm3 = 85 l

Objętość tego graniastosłupa wynosi

12 wierzchołków

Monika powinna kupić

Przekątna tego graniastosłupa ma długość

6464

Ile wynosi przekątna podstawy tego graniastosłupa? Wpisz wynik w żółte pole poniżej.

litrów.

A|A i B|A i C|C|D|D i E

400 ml = 4 dm3

18 wierzchołków

8|9|10|11

56+4256+4\sqrt{2}

Ile litrów wody znajduje się w nim, jeśli jest wypełnione do 3/4 swojej wysokości? Uzupełnij odpowiedź właściwą liczbą.

Siatki graniastosłupów to:

5,607 ml = 5,607 cm3

m3.

6 krawędzi

puszek farby o pojemności 1 l.

cm.

56+4356+4\sqrt{3}

Ile wynosi objętość tego graniastosłupa?

Wynik wpisz w żółte pole poniżej.

Znajduje się w nim

A i C|D|E|D i E

Ile wiader wody o pojemności 10 l należałoby wlać do tego zbiornika, aby wypełnić go w całości?

12 krawędzi

Objętość tego graniastosłupa wynosi

56+2256+2\sqrt{2}

Aby wypełnić dany zbiornik w całości, należałoby wlać do niego...

18 krawędzi

l wody.

Ile wynosi pole powierzchni graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego, którego krawędź podstawy ma długość 8 cm, a wysokość 10 cm?

m3.

wiader wody.

1923+480192 \sqrt{3}+480

864864

1923192\sqrt{3}

963+48096\sqrt{3}+480