Równania

Test sprawdza wiedzę z działu Równania. Jest zgodny z programem nauczania matematyki w klasie 7 szkoły podstawowej.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 1.367

Average stars count: 18

Average points: 8

Average time: 00:36:30

Average time count: 23

Połącz zdania z odpowiadającymi im równaniami.

Ułóż odpowiednie równanie i oblicz, ile wynosi b.

Wpisz wynik w puste żółte pole.

Miotła kosztuje x zł.

Łopata jest o 21 zł droższa.

5 łopat kosztuje tyle, co 9 mioteł.

Ile kosztuje miotła?

Które z poniższych równań spełnia liczba 4?

Co oznacza "równanie sprzeczne", a co "równanie tożsamościowe"?

Wskaż równania równoważne do poniższego.

Za 5 lat Jaś będzie 3 razy starszy niż 5 lat temu.

Ile lat ma Jaś?

Wpisz odpowiedź w żółte pole poniżej.

Pan Bogdan handluje samochodami. Kupił samochód marki Renault i sprzedał go z 13-procentowym zyskiem oraz samochód marki Volkswagen i sprzedał go z 17-procentowym zyskiem. Łącznie na obu transakcjach zarobił 7560 zł. Ile zapłacił za oba samochody, jeśli miały one taką samą cenę?

Dany jest roztwór soli o stężeniu 5% i masie 9 kg. Ile wody należy do niego dolać, aby otrzymać roztwór 3-procentowy? Uzupełnij poniższe zdania, które naprowadzą Cię na rozwiązanie.

Dane są zmienne c, d, e i F. Zależność między nimi jest opisana następującym wzorem: F=3de2c1F=\frac{3d-e}{2c}-1 . Wyznacz zmienną d.

Liczba 14 jest o 10 większa od liczby x.

Miotła kosztuje

Równanie sprzeczne

9x3=3x+59x-3=3x+5

Jaś ma

Za oba samochody pan Bogdan zapłacił w sumie

Masa soli w roztworze 5-procentowym wynosi:

F=3de2c1F=\frac{3d-e}{2c}-1

Liczba o 14 większa od x to liczba 10.

b wynosi

47,25 zł|26,25 zł|37,80 zł|16,80 zł

Równanie tożsamościowe

6x3=56x-3=5

Zmienna d wyliczona z powyższego wzoru wynosi:

0,4 kg|0,45 kg|4,5 kg|45 kg

Liczba 14 stanowi 120% liczby x.

nie ma rozwiązań

9x3+2c=3x+5+2c9x-3+2c=3x+5+2c

lat.

zł.

d=F+e6c3d=\frac{F+e}{6c}-3

Po dolaniu wody masa soli

Liczba x jest o 20% mniejsza od 14.

ma nieskończenie wiele rozwiązań

6x=86x=8

d=2c(F+1)+e3d=\frac{2c(F+1)+e}{3}

zmaleje|wzrośnie|nie zmieni się

Liczba 14 stanowi 0,8 liczby x.

2x18=102x-18=10

Które z poniższych równań są sprzeczne, a które tożsamościowe?

9x+5=3x39x+5=3x-3

d=2cF+1+e3d=\frac{2cF+1+e}{3}

W wyniku dolania wody masa roztworu

Liczba 2 razy mniejsza od x jest równa 14.

13+3x=1-13+3x=-1

z+3=z1z+3=z-1

3x1=x+533x-1=x+\frac{5}{3}

d=F+e2c13d=F+\frac{e}{2c}-\frac{1}{3}

zmaleje|wzrośnie|nie zmieni się

x+14=10x+14=10

18x12=4\frac{1}{8}x-\frac{1}{2}=4

sprzeczne|tożsamościowe|żadne z powyższych

Aby otrzymać roztwór 3-procentowy, należy dolać do danego roztworu

14=0,8×x14=0,8\times x

4+4(x5)=04+4(x-5)=0

2x+1=14(4+8x)2x+1=\frac{1}{4}(4+8x)

4|5|6|7

14=x+1014=x+10

sprzeczne|tożsamościowe|żadne z powyższych

kg wody.

x=0,8×14x=0,8\times 14

7x=07x=0

x2=14\frac {x}{2}=14

sprzeczne|tożsamościowe|żadne z powyższych

14=1,2x14=1,2x