Figury płaskie - trójkąty

Czy znasz właściwości trójkąta prostokątnego, równobocznego, równoramiennego? Czy potrafisz obliczyć wysokość trójkąta? Sprawdzona zostanie Twoja wiedza o trójkątach.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 2.544

Average stars count: 9

Average points: 10

Average time: 00:06:27

Average time count: 12

Ile wynosi suma kątów wewnętrznych w dowolnym trójkącie?

Jeśli bok trójkąta równobocznego jest równy 6 cm, to ile wynosi wysokość tego trójkąta?

Przyporządkuj rodzaje trójkątów do danych rysunków.

Jeśli jedna z przyprostokątnych trójkąta prostokątnego ma długość 6 cm, a przeciwprostokątna ma długość 10 cm, to ile wynosi obwód tego trójkąta?

Zaznacz zdanie/a prawdziwe:

Ile wynosi pole trójkąta prostokątnego, którego jedna z jego przyprostokątnych ma długość 7 cm, a przeciwprostokątna ma długość 11 cm?

Umieść właściwą odpowiedź w niebieskim polu.

Ile wysokości ma dowolny trójkąt?

Wpisz odpowiedź w pole poniżej.

Jaką długość ma odcinek |CD|?

Czy dane trójkąty są przystające? Jeśli tak, to na podstawie jakiej cechy?

Czy z podanych odcinków można zbudować trójkąt?

|AB|= 5 dm

|BC|= 5 cm

|AC|= 50 cm

360 stopni|180 stopni|160 stopni|100 stopni

Trójkąt prostokątny

20 cm|22 cm|24 cm|30 cm Tak|Nie

4 cm

Trójkąt rozwartokątny

Jeśli jeden z kątów w trójkącie równoramiennym wynosi 30 stopni, to trójkąt ten na pewno jest trójkątem ostrokątnym.

18|24|25|30 Tak, na podstawie cechy bok-kąt-bok|Tak na podstawie cechy bok-bok-bok|Tak, na podstawie cechy kąt-bok-kąt|Nie

333\sqrt{3} cm

Trójkąt ostrokątny

W trójkącie prostokątnym dwie wysokości są bokami trójkąta.

21 cm2

3\sqrt{3} cm

Jeśli jeden z kątów trójkąta ma miarę 45 stopni, a drugi jest dwa razy większy od pierwszego, to trójkąt ten jest trójkątem rozwartokątnym.

21221\sqrt{2} cm2

6,5 cm

38,5 cm2

24224\sqrt{2} cm2

Każdy trójkąt równoboczny jest również trójkątem równoramiennym.