Wyrażenia algebraiczne

Test sprawdza wiedzę z działu "Wyrażenia algebraiczne". Jest zgodny z programem nauczania matematyki w klasie 7 szkoły podstawowej.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 2.95

Average stars count: 4

Average points: 3

Average time: 00:09:34

Average time count: 7

Wybierz prawidłowe odpowiedzi:

Ile wynosi wartość poniższego wyrażenia dla a=12a=\frac {1}{2} i b=4b=4 ?

Wpisz odpowiedź w żółte pole.

Jednomianem nie jest wyrażenie:

Sala kinowa ma x rzędów po y siedzeń w każdym rzędzie. W czasie remontu rozbudowano tę salę i dostawiono 3 dodatkowe rzędy.

Ile siedzeń ma teraz sala kinowa?

Wybierz odpowiednie wyrażenie algebraiczne.

Które z poniższych zdań są prawdziwe?

Ile wynoszą obwód i pole poniższych figur? Wpisz odpowiednie wyrażenia algebraiczne w żółte pola.

Odpowiedz na poniższe pytania wybierając właściwą odpowiedź.

Pani Bożena jest o 3 lata starsza od swojej siostry Beaty. Gdyby ich brat Bogdan był o 21 lat starszy niż teraz to byłby dwa razy starszy od Beaty. Oznacz jako m wiek Bożeny i odpowiedz na poniższe pytania, wpisując właściwe wyrażenie algebraiczne lub wybierając poprawną odpowiedź spośród dostępnych.

Które z poniższych wyrażeń przyjmuje zawsze wartość dodatnią?

Patryk obchodził urodziny. Z tej okazji dostał x batoników, 2 razy więcej czekolad i 3 razy tyle cukierków co czekolad i batoników. Połowę wszystkich swoich słodyczy oddał starszej siostrze. W ciągu tygodnia zjadł 1 czekoladę i 2 batoniki. Ile sztuk słodyczy mu zostało?

Wpisz odpowiednie wyrażenie algebraiczne w żółte pole.

Liczbę o 7 mniejszą od podwojonej liczby k można zapisać jako:

xy+3|4xy|(x+3)y|x(y+3)

Liczba 7 razy mniejsza od m to m7\frac {m}{7} .

Jaki jest największy wspólny czynnik, który można wyłączyć przed nawias z danego wyrażenia?

a) Zapisz jako wyrażenie algebraiczne wiek Beaty:

5x22y25x^{2}-2y^{2}

2k - 7|2k : 7|7 - 2k|1/2 k - 7

Średnia arytmetyczna liczb b, c i 2d to b+c+2d4\frac {b+c+2d}{4} .

Obwód powyższej figury wynosi:

7a3+14a2+7a7a^{3}+14a^{2}+7a

3d+5e+7f3d+5e+7f

Różnica potrojonej liczby p i ilorazu liczb g i h wynosi:

5a+4b5a5a+4b-5a

Liczba, która stanowi 25\frac {2}{5} liczby 5n to 2n.

7a27a^{2}

b) Zapisz jako wyrażenie algebraiczne wiek Bogdana:

(2a7b)2+0,3(2a-7b)^{2}+0,3

3p - gh|3p : gh|3p - g:h|3(p - g/h)

6x+7y6x+7y

Jednomian 6mn×m2×(3n2m)6mn \times m^{2} \times (-3n^{2}m) po uporządkowaniu wynosi 18m4n3-18m^{4}n^{3} .

aa

(m+100n)20,25(m+100n)^{2}-0,25

67xy67xy

Pole powyższej figury wynosi:

7a7a

c) Kto jest najstarszy?

5x25x^{2}

77

Bożena|Beata|Bogdan

Jak będzie wyglądało poniższe wyrażenie po redukcji wyrazów podobnych?

d) Ile lat mają w sumie Bożena, Beata i Bogdan?

25a2b+5ba2+10a3b×10a225a^{2}b+5ba^{2}+10a-3b\times10a^{2}

2m-30|4m-30|3m-24|3m-21

25a2b25ba2+10a25a^{2}b-25ba^{2}+10a

10a10a

30a2b+10a30a2b30a^{2}b+10a-30a^{2}b

0