2. Budowa i czynności życiowe organizmów

Powtórz materiał i sprawdź swoją wiedze! Test wiedzy podsumowujący dział 2 "Budowa i czynności życiowe organizmów". Test jest przeznaczony dla uczniów klas 5.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 5

Average stars count: 2

Average points: 10

Average time: 00:03:56

Average time count: 3

z glukozy

Zaznacz co wchodzi w skład cytoplazmy w komórce zwierzęcej:

Zaznacz składniki komórki roślinnej, których NIE posiada komórka zwierzęca:

Zaznacz, które choroby są wywoływane przez wirusy:

Wybierz odpowiednie zakończenie zdania

Co jest centrum energetycznym komórki?

Przyporządkuj odpowiednio składniki komórek do pełniącej funkcji.

Zaznacz zdjęcie na którym wskazana jest nić DNA komórki bakteryjnej.

Jaki kształt mają komórki nerwowe:

Z jakiego cukru jest zbudowana ściana komórkowa komórek grzybowych?

Wpisz numer pod którym oznaczona jest wakuola

Zaznacz obrazek na którym jest komórka zwierzęca

Gratulacje!

To już wszystkie pytania. Naciśnij przycisk "zakończ test" i sprawdź swój wynik :)

Zaznacz cechy, które świadczą o tym że wirusy nie są organizmami:

Cytozol

Rybosomy

Bolerioza

Do komórek bezjądrowych należą komórki

mitochondrium

z sacharozy

Nie mają budowy komórkowej.

Na rysunku przedstawiono komórkę zwierzęcą. Dopasuj nazwy elementów wskazanych na rysunku:

Mitochondrium

Chloroplast

Grypa

Wybierz|zwierzęce.|grzybowe.|roślinne.|bakteryjne.

rybosom

z chityny

Nie wykazują czynności życiowych.

Wakuola

Jądro komórkowe

Świnka

Za przeprowadzenie fotosyntezy odpowiada

jądro komórkowe

Wywołują ogromną ilość chorób.

1.

Jądro komórkowe

Wakuola

Gróźlica

wakuola

Nośnik informacji genetycznej:

z innego cukru

Mają bardzo małe rozmiary.

Wybierz|jądro komórkowe|wakuola (wodniczka)|mitochondrium|cytozol|błona komórkowa|rybosomy|chloroplast

Chloroplast

Cytozol

Różyczka

Wybierz|jądro komórkowe.|wakuola (wodniczka).|mitochondrium.|chloroplast.|błona komórkowa.|cytozol.

DNA

2.

Rybosomy

Błona komórkowa

Tężec

chloroplast

Odpowiada za syntezę białek:

Wybierz|jądro komórkowe|wakuola (wodniczka)|mitochondrium|cytozol|błona komórkowa|rybosomy|chloroplast

Mitochondrium

Odra

aparat Golgiego

3.

Ściana komórkowa

AIDS

Wybierz|jądro komórkowe|DNA|mitochondrium|wakuola|błona komórkowa|rybosom|chloroplast|aparat Golgiego Wybierz|jądro komórkowe|wakuola (wodniczka)|mitochondrium|cytozol|błona komórkowa|rybosomy|chloroplast Wybierz|jądro komórkowe|DNA|mitochondrium|wakuola|błona komórkowa|rybosom|chloroplast|aparat Golgiego

4.

Zachodzi w nim fotosynteza:

Wybierz|jądro komórkowe|wakuola (wodniczka)|mitochondrium|cytozol|błona komórkowa|rybosomy|chloroplast Wybierz|jądro komórkowe|DNA|mitochondrium|wakuola|błona komórkowa|rybosom|chloroplast|aparat Golgiego

5.

Sortowanie i pakowanie:

Wybierz|jądro komórkowe|wakuola (wodniczka)|mitochondrium|cytozol|błona komórkowa|rybosomy|chloroplast Wybierz|jądro komórkowe|DNA|mitochondrium|wakuola|błona komórkowa|rybosom|chloroplast|aparat Golgiego

6.

Steruje pracą komórki:

Wybierz|jądro komórkowe|wakuola (wodniczka)|mitochondrium|cytozol|błona komórkowa|rybosomy|chloroplast Wybierz|jądro komórkowe|DNA|mitochondrium|wakuola|błona komórkowa|rybosom|chloroplast|aparat Golgiego