Biologia dla klasy 5

Obszar kursu został stworzony na potrzeby sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu zagadnień przyrody i biologii dla uczniów szkół podstawowych. Materiały zawarte w kursie są zgodne z obecną podstawą programową. Testy można wykorzystać jako interaktywne powtórzenie materiału z zajęć. Pytania kontrolne w testach zostały opracowane na podstawie wydawnictwa Nowa Era.