3. Wirusy bakterie protisty i grzyby

Powtórz materiał i sprawdź czy już wszystko potrafisz! Test wiedzy podsumowujący dział trzeci "Wirusy bakterie protisty i grzyby ". Test jest przeznaczony dla uczniów klas 5.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 4.95

Average stars count: 4

Average points: 14

Average time: 00:06:30

Average time count: 16

Zwierzęta

Zaznacz zdanie, które poprawnie opisuje wirusy.

Wirusy mają zdolność namnażania się.

Wirusy mogą byc samożywne lub cudzożywne

Wybierz|Prawda|Fałsz

Wszystkie grzyby oddychają tlenowo.

Zaznacz, które z poniższych chorób wywołują wirusy?

Dokończ zdania

Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.

Bakterie są organizmami:

Jakie choroby wywoływane są przez protisty?

Wskaż, które komórki organizmów nie mają jądra komórkowego?

Porosty to organizmy, których ciało jest zbudowane z glonów i ...

Chorobą przenoszoną przez krew jest?

Zaznacz nazwę królestwa, do którego należy pantofelek.

Wskaż czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe?

Zaznacz zdanie, które zawiera prawdziwe informacje na temat grzybów.

Podstawową jednostką klasyfikacji organizmów jest?

Na ile królestw dzielimy organizmy żywe?

Antybiotyki stosujemy do zwalczania?

Dziedzina biologii, która zajmuje się opisywaniem, klasyfikowaniem i nazywaniem organizmów to:

Podstawą podziału protistów na trzy grupy jest.....

jednokomórkowymi

Zaznacz 2 odpowiedzi.

Grzyby

...komórek bakterii.

Salmonelloza

Grzyby

Wirusy nie mają budowy komórkowej i nie wskazują czynności życiowych.

gromada

Gratulacje!


To już wszystkie pytania. Naciśnij przycisk "zakończ test" i sprawdź swój wynik :)

Ospa

...sposób rozmnażania i odżywiania się.

ospa

Protisty

...komórek wirusów.

Bolerioza

Wirusy mogą aktywnie się poruszać.

Wszystkie grzyby są wielokomórkowe.

typ

na trzy

Wirusów

Angina

Organizmy składające się ze strzępek grzyba i komórek to:

jednokomórkowymi i wielkokomórkowymi

tężec

Bakteria

...strzępek grzyba.

Angina

Protisty

Bakterie mogą oddychać tlenowo i beztlenowo.

gatunek

na cztery

Bakterii

Tężec

...zdolność poruszania się i sposób odżywiania.


wielokomórkowymi

grypa

Zwierzęca

...tkanek zwierząt.

Gruźlica

Rośliny

Wirusy oddychają głównie tlenowo.

Wybierz|Prawda|Fałsz

Grzyby mogą przeprowadzać fotosyntezę.

królestwo

na pięć

Świnka

...sposób rozmnażania się i środowisko życia.

odra

Roślinna

Niektóre bakterie są samożywne i potrafią przeprowadzać fotosyntezę.

Grzyby mogą być pasożytami.

Gruźlica

...budowa ściany komórkowej i środowisko życia.

toksoplazma

Wybierz|Prawda|Fałsz

Grypa

malaria

  1. Wow mam czwórkę :D