Dodatek: Test podsumowujący klasę 5

Sprawdzian z biologii klasa 5. Sprawdź, jak dobrze zapamiętałeś materiał z tego roku. Test podsumowujący wiedzę z 5 klasy. Powodzenia!

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 1.6

Average stars count: 6

Average points: 8

Average time: 00:04:04

Average time count: 15

Jaki kształt mają komórki nerwowe:

Zaznacz zdania prawdziwe dotyczące hipotezy:

Zaznacz poprawne dokończenie zdania:

Biologia to nauka zajmująca się...

Zaznacz poprawne dokończenie zdania:

Biologia to nauka zajmująca się...

Uporządkuj etapy metody naukowej:

Zaznacz zdania prawdziwe:

Zaznacz cechy, które świadczą o tym że wirusy nie są organizmami:

Zaznacz co wchodzi w skład cytoplazmy w komórce zwierzęcej:

Przyporządkuj odpowiednio składniki komórek do pełniącej funkcji.

Zaznacz nazwę królestwa, do którego należy pantofelek.


Hipoteza jest zawsze prawdziwa.

Hipotezę formujemy przez przeprowadzeniem doświadczenia.

...badaniem budowy i czynności życiowych organizmów.

...badaniem budowy i czynności życiowych organizmów.

Mikroskop optyczny pozwala uzyskać obraz powiększony nawet 1000 razy.

Nie mają budowy komórkowej.

Cytozol

Nie mają budowy komórkowej.

Hipoteza może mieć formę pytania.

...badaniem powłoki ziemskiej.

...badaniem powłoki ziemskiej.

Pod mikroskopem optycznym można oglądać wyłącznie tylko martwe obiekty

Nie wykazują czynności życiowych.

Mitochondrium

Nie wykazują czynności życiowych.

Hipotezę możemy przyjąć bądź odrzucić na podstawie wniosków płynących z badania

...badaniem różnych aspektów świata materialnego, ożywionego i nieożywionego.

...badaniem różnych aspektów świata materialnego, ożywionego i nieożywionego.

Obiekt, który będziemy oglądać pod mikroskopem, musi być przygotowany w postaci preparatu.

Wywołują ogromną ilość chorób.

Chloroplast

Wywołują ogromną ilość chorób.

Mają bardzo małe rozmiary.

Wakuola

Mają bardzo małe rozmiary.

Analiza wyników

Rybosomy

Odpowiada za syntezę białek:


Sformułowanie problemu badawczego

Jądro komórkowe

Zachodzi w nim fotosynteza:


Obserwacja

Sortowanie i pakowanie:


Postawienie hipotezy

Steruje pracą komórki:


Przeprowadzenie doświadczenia

Nośnik informacji genetycznej:


Sformułowanie wniosków

Wybierz|jądro komórkowe|DNA|mitochondrium|wakuola|błona komórkowa|rybosom|chloroplast|aparat Golgiego Wybierz|jądro komórkowe|DNA|mitochondrium|wakuola|błona komórkowa|rybosom|chloroplast|aparat Golgiego Wybierz|jądro komórkowe|DNA|mitochondrium|wakuola|błona komórkowa|rybosom|chloroplast|aparat Golgiego Wybierz|jądro komórkowe|DNA|mitochondrium|wakuola|błona komórkowa|rybosom|chloroplast|aparat Golgiego Wybierz|jądro komórkowe|DNA|mitochondrium|wakuola|błona komórkowa|rybosom|chloroplast|aparat Golgiego
  1. troche lipa
  2. tak! jest WIELE
  3. cały czas nie chce mi zaliczyć pytania ale gdyby nie to to bym miał 14 a nie 13=ocena 4 😟😥
  4. Jest wiele błędów nie polecam:(😕