4. Tkanki i organy roślinne

Uważasz, że już wszystko potrafisz? Sprawdźmy to! Test wiedzy podsumowujący dział 4 "Tkanki i organy roślinne". Test jest przeznaczony dla uczniów klas 4.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 3.08

Average stars count: 20

Average points: 19

Average time: 00:14:26

Average time count: 76

Zastanów się i zaznacz zdania są prawdziwe i fałszywe.

Korek jest tkanką wzmacniającą.

Dopasuj odpowiednio organy do pełniącej funkcji.

Transportuje substancje pokarmowe.

Tkanki twórczę

Umożliwia roślinom wzrost na grubość i długość. 

Umożliwia fotosyntezę lub magazynowanie substancji. 

Tkanka wzmacniająca

Chroni przed złamaniem, zgnieceniem itd. 

Wybierz odpowiednie nazwy tkanek roślinnych, których opisy przedstawiono poniżej:

Tkanki zbudowane z dzielących się komórek, umożliwiające roślinom wzrost na długość i grubość to:

Co transportuje łyko?

W której tkance roślinnej znajdują się aparaty szparkowe?

Który organ rośliny odpowiada za fotosyntezę?

U której rośliny spotkamy system korzeniowy wiązkowy?

Czym jest międzywęźle na łodydze?

Jaką rolę pełni strefa stożka wzrostu w korzeniu?

Napisz jaki system korzeniowy jest przedstawiony na rysunku?

Który miękisz magazynuje substancje pokarmowe i wodę?

Zaznacz części budowy liścia:

Z jakich komórek zbudowana jest zwarcica?

Co znajduje się na szczycie łodygi?

Napisz jaki rodzaj system korzeniowy został przedstawiony na poniższym obrazku?

Wskaż roślinę, w której występują liście siedzące.

Gratulacje!

To już wszystkie pytania. Naciśnij przycisk "zakończ test" i sprawdź swój wynik :)

Komórki tej tkanki mają postać długich rurek, które przewodzą wodę i sole mineralne. Jest to :

tkanki twórcze 

wodę z solami mineralnymi

Przewodzącej

Marchew

W tkance miękiszowej może zachodzić fotosynteza.

odległość pomiędzy miejscami, z któych wyrastają liście

Umożliwia pobieranie wody i soli mineralnych z gleby.

Łyko

powietrzny

Blaszka liściowa

Martwych

węzeł 

Pokrzywa

Komórki tej tkanki zawierają dużo chloroplastów, które biorą udział w fotosyntezie. Jest to:

tkanki stałe 

substancje pokarmowe

Wzmacniającej 

Burak

Wybierz|Prawda|Fałsz

miejsce wyrastania kwiatów

Transportuje składniki do wyższych części roślin.

Jest to system korzeniowy:

spichrzowy

Ogonek

Żywych

pąk boczny

Jest to system korzeniowy:

Mięta

Wybierz|tkanka wzmacniająca|tkanka miękiszowa|tkanka przewodząca

tkanki miękiszowe

krew do organizmu

Okrywającej

Por

miejsca, z których wyrastają liście

Utrzymuje roślinę w podłożu.

zasadniczy

Międzywięźle

międzywęźle

Tulipan

Wybierz|tkanka wzmacniająca|tkanka miękiszowa|tkanka przewodząca

zbędne substancje w organizmie

Miękiszowej

Sosna

Wybierz|Prawda|Fałsz

miejsce, gdzie powstanie owoc

Umożliwia wzrost korzenia na długość.

asymilacyjny

Nasada

pąk wierzchołkowy

Bratek

Korzeń

Tkanka wzmacniająca chroni chroni roślinę przed złamaniem.

Tkanka miękiszowa

Pąk boczny

Liść

Wybierz|Prawda|Fałsz

Owoc

Kwiat


  1. Tak