1. Biologia - nauka o życiu, krzyżówka

Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż naszą krzyżówkę! Opracowane pytania podsumowują pierwszy dział ptt."Biologia - nauka o życiu". Krzyżówka jest przeznaczona dla uczniów klas 5 szkoły podstawowej.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 4.8

Average stars count: 2

Average points: 10

Average time: 00:07:53

Average time count: 2

Krzyżówka - Biologia nauka o życiu

Krzyżówka - Biologia nauka o życiu

Krzyżówka - Biologia nauka o życiu

Krzyżówka - Biologia nauka o życiu

Krzyżówka - Biologia nauka o życiu

Krzyżówka - Biologia nauka o życiu

Krzyżówka - Biologia nauka o życiu

Krzyżówka - Biologia nauka o życiu

Krzyżówka - Biologia nauka o życiu

Krzyżówka - Biologia nauka o życiu

Krzyżówka - Biologia nauka o życiu

Dział 1. Biologia - nauka o życiu

Gratulacje!

To już wszystkie pytania. Naciśnij przycisk "Zakończ" i poznaj swój wynik!

1. W mikroskopie optycznym umożliwia zmianę obiektywu.


Odpowiedź wpisz poniżej:

2. Nauka zajmująca się badaniem roślin.


Odpowiedź wpisz poniżej:

3. Dzięki temu urządzeniu możemy obserwować mikroorganizmy, których nie widać gołym okiem.


Odpowiedź wpisz poniżej:

4. Jedna z możliwych odpowiedzi na pytanie zadane w problemie badawczym.


Odpowiedź wpisz poniżej:

5. Istota żywa stworzona dzięki współpracy poszczególnych układów (systemów).


Odpowiedź wpisz poniżej:

6. Proces życiowy polegający na zwiększaniu rozmiarów i masy ciała. 


Odpowiedź wpisz poniżej:

7. Zespół komórek o podobnej budowie, określonych czynnościach i wspólnym pochodzeniu.


Odpowiedź wpisz poniżej:

8. Proces życiowy, który polega na wymianie gazowej między otoczeniem a organizmem żywym.


Odpowiedź wpisz poniżej:

9. Nauka o czynnościach życiowych organizmów.


Odpowiedź wpisz poniżej:

10. Czynność życiowa polegająca na pozbyciu się z organizmu substancji niepotrzebnych takich jak np. nadmiar wody.


Odpowiedź wpisz poniżej:

Hasło naszej krzyżówki to:

OBSERWACJA

Zaznacz odpowiednią definicje słowa "OBSERWACJA"

Metoda badawcza polegająca na uważnym przyglądaniu się przedmiotom, zjawiskom, organizmom bez wpływania na badanie.

Eksperyment mający na celu sprawdzenie oddziaływania danego czynnika na organizm żywy