6. Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy

Sprawdzian z przyrody klasa 4 dział 6. Sprawdź swoją wiedzę dzięki naszemu testowi! Test wiedzy podsumowujący dział szósty " Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy". Test jest przeznaczony dla uczniów klas 4. Powodzenia!

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 2.348

Average stars count: 108

Average points: 25

Average time: 00:13:30

Average time count: 133

Dopasuj odpowiednie rodzaje wzniesień do danej wysokości

Pagórki

Wzniesienia do 50 m wysokości

Wzgórza

Wzniesienia o wysokości nieprzekraczającej 300 m

Góry

Zaznacz co uwzględniamy w opisie krajobrazu:

W jaki sposób powstaje krajobraz rolniczy?

Zaznacz podobieństwa między krajobrazem kulturowym a naturalnym

Zaznacz, jaki krajobraz przedstawia poniższe zdjęcie

Wpisz odpowiednie dokończenie zdania

Wypisz elementy wzniesienia, które są zaznaczone na obrazku poniżej

Poniżej wpisz nazwy poznanych wklęsłych form terenu

Zaznacz elementy doliny rzecznej

Spośród wymienionych zaznacz skały zwięzłe

Zaznacz odpowiednią definicję budowy skał zwięzłych

Zaznacz zbiorniki gdzie znajdują się wody słone

Zaznacz przykłady pasujące do określenia wody stojące

Dokończ poniższe zdanie

Wpisz jeden dowolny przykład wód płynących, który występuje w twojej okolicy

Zaznacz odpowiednie przykłady pomników przyrody ożywionej

Zaznacz formy ochrony przyrody w Polsce

Gratulacje !

To już wszystkie pytania. Naciśnij przycisk "zakończ test" i zobacz swój wynik!

Ukształtowanie terenu

Jest on nie zmienny przez działalność człowieka

Wśród form terenu wyróżniamy formy wypukłe (wzniesienia), wklęsłe (zagłębienia) oraz ...............

Lekko pofałdowany teren

Glina

Są zbudowane z mocno przylegających do siebie materiałów

Rzeki

Kanały śródlądowe

Największe zmiany w krajobrazie zaszły od czasu, gdy nastąpił gwałtowny rozwój ..............

Zabytkowa aleja drzew

Parki narodowe

Wody

Powstaje wskutek przekształcenia krajobrazu przez działalność człowieka

Tworzą go elementy przyrody ożywionej

Krajobraz naturalny

1.

Zbocza

Piaskowiec

Są zbudowane z okruchów skalnych i minerałów słabo ze sobą zespolonych. Można je rozkruszyć w dłoni

Morza

Bagna

Pojedyncze drzewo wyróżniające się rozmiarem

Rezerwaty przyrody

Skały

Zalicza się on do krajobrazu naturalnego i nie wymaga żadnych dodatkowych działań

Tworzą go elementy przyrody nie ożywionej

Krajobraz kulturowy

Podłużne zagłębienia terenu w których często płyną rzeki:

Pagórki

Wapień

Tworzące je okruchy nie są ze sobą zespolone

Oceany

Strumienie

Zabytkowy głaz

Parki krajobrazowe

Szata roślinna

Powstaje wskutek częściowego przekształcenia związanego z czasem

Powstaje wskutek częściowego przekształcenia terenu

2.

Dno

Żwir

Jeziora

Rzeki

Wodospady

Pomniki przyrody

Zwierzęta występujące

Zagłębienia terenu otoczone niemal ze wszystkich stron wzniesieniami. Oglądane z góry mają najczęściej kształt zbliżony do okrągłego:

Szczyt

Granit

Bagna

Potoki

Wytwory działalności człowieka

3.

Koryto rzeczne

Less

Jeziora

Płaski teren

Stawy

Wzgórza

Wzniesienia o wysokości powyżej 300 m

 1. super lepszych testów nie widziałem
 2. test mega dzięki niemu dostałem 5 -, puzdro
 3. w którym pytaniu?
 4. K 3 sowa
 5. ten test fajny ale dostałam 1 kurde już nauka mi tak nie wchodzi tak jak miałam 10 lat pozdro od Wersow 🦉
 6. 🐱‍👤🤑💩💩😿🍿🌭🍣
 7. test ogółem fajny ale są rzeczy których się nie uczyłem na lekcji
 8. :)
 9. zarąbiście
 10. Uzyskałeś 36 punktów na możliwych 38
 11. ten test był znakomity
 12. eeeee nawt fanny ten test 27punktów ale mają monego bota o spawdzania pytań nauczuciej za połowe dobrego pytana daje 1p z 2p a to daje 0 za połowe dobrzena 2p
 13. fajny
 14. surowo oceniają
 15. ja też
 16. A ja mam wszystko dobrze😍
 17. nice
 18. prawda
 19. bardzo filne
 20. IDK
 21. no tak średnio bym powiedział ale tak serio to spoko
 22. lol
 23. właśnie
 24. Zaznaczm dobrze a pokazuje że źle
 25. ale jak ja piszę dobrze to jest źle bo jak jest
 26. ja taksamo
 27. na pisałam Przemysły i kurna źle bo nie napisałam Przemysłu no debilizm