3. Poznajmy świat organizmów

Sprawdzian z przyrody klasa 4 dział 3. Uważasz, że już wszystko potrafisz? Sprawdźmy to! Test wiedzy podsumowujący dział trzeci "Poznajmy świat organizmów". Test jest przeznaczony dla uczniów klas 4.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 2.827

Average stars count: 30

Average points: 23

Average time: 00:10:03

Average time count: 106

Wybierz poprawną odpowiedź:

Podstawowym elementem budowy każdego organizmu jest:

Dwutlenek węgla

Światło

Woda

Pokarm

Tlen

Odpowiednio uporządkuj.


Łańcuch pokarmowy tworzą organizmy uszeregowane w kolejności:


Wybierz|Zjadający|Zjadany

Dopasuj określenia do definicji

Producent

Jest organizmem samożywnym

Destruent

Konsument

Zaznacz przykłady organizmów wielokomórkowych


Wyróżniamy pięć królestw organizmów. Pod każdym zdjęciem wpisz odpowiednie królestwo

Zaznacz czynności życiowe wspólne dla wszystkich organizmów

Uporządkuj proces fotosyntezy.

Zaznacz zdania prawdziwe

Jak nazywamy pierwsze ogniwo w łańcuchu pokarmowym ?

Uporządkuj odpowiednio poniższy łańcuch pokarmowy:

Przeplatające się łańcuchy pokarmowe nazywamy:

(Poniżej wpisz odpowiednią nazwę)

Zaznacz, które zwierzęta wyrządzają szkody w naszych domach?

zaznacz rośliny które są zaliczane do roślin uprawnych

Gratulacje!

To już wszystkie pytania. Naciśnij przycisk "zakończ test" i zobacz swój wynik!

Zwierzęta

Odżywianie się

Do organizmów samożywnych zaliczamy roślinożerców

Pszczoła miodna

rośliny zielne

komórka

Rośliny

Oddychanie

Pasożyty czepiące pokarm z żywych organizmów nazywamy żywicielami

Konsument

Dąb

Wołek zbożowy

krzewy

Bakterie

Rozmnażanie się

Organizmy samożywne wytwarzają pokarm z dwutlenku węgla

Destruent

Ślimak Winniczek

Kątnik domowy

drzewa

układ oddechowy

Grzyby

Ruch

Wszystkie zwierzęta są organizmami cudzożywnymi

Producent

odżywia się szczątkami innych organizmów

Wilk

Karaczan plusak

czynności życiowe

Wydalanie

>>

Jak nazywamy kolejne ogniwa w łańcuchu pokarmowym ?

Żaba

Mul ubraniowy

Wzrost i rozwój

Wybierz|Zjadający|Zjadany

Konsument

żywi się innymi organizmami

Lis

Destruent

Producent

  1. 😀
  2. jest fajny ale przestawia odpowiedzi
  3. ok
  4. jest fajny lecz jest na czas a muzyka jest na nic nie potrzebna tylko daje dużo stresu