Skala

Matematyka dla klasy 6 - Wszystkie wiadomości na temat skali oraz ćwiczenia utrwalające.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 0.1

Average stars count: 1

Average points: 4

Average time: 05:31:22

Average time count: 5

SKALA

Jak rozwiązywać zadania ze skalą ?

PRZYKŁAD I

Przypuśćmy, że odległość z punktu A do punktu B na mapie wynosi 2 cm. Jaka jest rzeczywista długość między tymi punktami, jeśli skala mapy na której zmierzono tą odległość wynosi 1:4000?

Na podstawie podanych informacji wiemy, że 1cm na mapie odpowiada 4000cm w rzeczywistości. A więc aby rozwiązać nasze zadanie musimy odległość na mapie pomnożyć przez odległość rzeczywistą, czyli:

2cm x 4000cm = 8000cm

Końcowy wynik aby było nam łatwiej możemy również zamienić na metry, czyli 8000cm = 80m.

A więc rzeczywista odległość między punktem A a punktem B wynosi 80m.

PRZYKŁAD II

Przypuśćmy, że odległość pomiędzy punktem A a punktem B wynosi 14 metrów. A więc ile wynosi długość tego odcinka na mapie, jeżeli wiemy, że skala mapy wynosi 1:200?

Wiemy, że 1cm na mapie jest równy 200cm w rzeczywistości, dlatego nasze 14m musimy zamienić na cm, czyli:

1m = 100cm, więc 14m x 100cm = 1400cm

Jak obliczyć odległość na mapie? Musimy naszą odległość rzeczywistą podzielić przez daną skalę, czyli:

1400cm : 200 = 7cm

Odległość na mapie pomiędzy odcinkiem A a odcinkiem B wynosi 7cm.

ZAZNACZ POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ

ROZWIĄŻ ZADANIE

ROZWIĄŻ ZADANIE

Skala mapy - dzięki niej możemy przedstawić w powiększeniu lub pomniejszeniu przedmiot lub odległość np. mapę.

1 : 3 - tzn, że dana odległość została zmniejszona 3 razy,

3 : 1 - tzn, że dana odległość została powiększona 3 razy.


Rodzaje skali :

skala liczbowa - to skala którą wyrażamy w formie liczb np. 1 : 1 000 lub 1 : 50 000.

skala mianowana - podobna do skali liczbowej, różnica jest taka, że jest już przeliczona na jednostki np. 1cm - 5km lub 1cm - 300m.

skala liniowa - skala ta zawiera podziałkę, która wizualnie pokazuje ile metrów/kilometrów w rzeczywistości odpowiada odległość narysowanego odcinka.

Zawiera podziałkę.

Ile centymetrów ma odcinek narysowany w skali 1 : 900, którego rzeczywista długość wynosi 108 m?

Ile metrów w rzeczywistości ma odcinek, którego długość w skali 1 : 400 jest równa 5 cm ?

skala mianowana

skala liniowa

Ile centymetrów ma odcinek narysowany w skali 1 : 200, którego rzeczywista długość wynosi 16 m?

Ile centymetrów w rzeczywistości ma odcinek, którego długość w skali 1 : 250 jest równa 15 cm?

skala liczbowa

Jest przeliczona na jednostki np. 1cm - 10km.

Ile centymetrów ma odcinek narysowany w skali 1 : 60 000, którego rzeczywista długość wynosi 10,8 km?

Ile kilometrów w rzeczywistości ma odcinek, którego długość w skali 1 : 1 000 000 jest równa 15 cm ?

skala mianowana

skala liniowa

skala liczbowa

Wyrażamy ją w formie liczb np. 1 : 200 lub 1 : 5000.

skala mianowana

skala liniowa

skala liczbowa