Ostrosłupy

Matematyka na poziomie klasy 6 - Wiadomości na temat ostrosłupów, wzory oraz ćwiczenia utrwalające.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 1.133

Average stars count: 6

Average points: 4

Average time: 00:04:37

Average time count: 11

OSTROSŁUPY

CD. Jakie wyróżniamy ostrosłupy?

Czworościan - ostrosłup, którego wszystkie cztery ściany są trójkątami (niekoniecznie równobocznego). Możemy nazwać tak ostrosłupa trójkątnego.

Czworościan foremny - ostrosłup, którego wszystkie cztery ściany są trójkątami równobocznymi. Taki ostrosłup posiada wszystkie krawędzie jednakowej długości.

OBJĘTOŚĆ OSTROSŁUPA :

V = 1/3 Pp x H


V - objętość ostrosłupa

Pp - pole podstawy ostrosłupa

H - wysokość ostrosłupa


POLE POWIERZCHNI OSTROSŁUPA :

Pc = Pp + Pb


Pc - pole powierzchni całkowitej

Pp - pole powierzchni podstawy

Pb - pole powierzchni ścian bocznych (suma pól wszystkich ścian bocznych)

Pamiętajmy aby nie mylić ostrosłupa z graniastosłupem. Jak możemy je odróżnić ?

Ostrosłupy posiadają jedną podstawę a graniastosłupy dwie. Różnią ich również figury w ścianach bocznych, w ostrosłupach będą to trójkąty a w graniastosłupach czworokąty.

PODPISZ PRAWIDŁOWO BRYŁY

OBLICZ

Każdy ostrosłup ma określoną liczbę ścian, krawędzi oraz wierzchołków. Ich liczba zależy od figury, jaka znajduje się w podstawie. W jaki sposób można wszystko to obliczyć ?

Przypuśćmy sobie, że n - to liczba boków znajdujących się w podstawie, a więc :

ściany : n + 1

krawędzie : 2n

wierzchołki : n + 1

WYBIERZ/WPISZ POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ

S - wierzchołek ostrosłupa

Jak nazywamy miejsce, w którym zbiegają się wszystkie ściany boczne bryły ?

Pole podstawy tego ostrosłupa wynosi? (podaj wynik)

H - wysokość ostrosłupa

h - wysokość ściany bocznej ostrosłupa

Ostrosłup, w którym wszystkie krawędzie boczne mają jednakową miarę.

Pole boczne tego ostrosłupa wynosi? (podaj wynik)

a - ściany boczne podstawy ostrosłupa

czworościan

Ostrosłup - to bryła, która posiada jedną podstawę. Wszystkie ściany boczne bryły zbiegają się w jednym miejscu, które nazywamy - wierzchołkiem ostrosłupa.

Ścianami ostrosłupa są trójkąty. Ścianami ostrosłupa prawidłowego są trójkąty równoramienne. Podstawą ostrosłupa może być dowolny wielokąt, tylko ostrosłup prawidłowy będzie miał w podstawie tzw. figurę foremną (to taka figura, która ma jednakowe długości wszystkich boków np. kwadrat lub trójkąt równoboczny).

Jakie wyróżniamy ostrosłupy ?

Ostrosłup prosty - ostrosłup, w którym na środek podstawy pada wysokość bryły, wtedy wszystkie krawędzie boczne mają jednakową miarę.

Ostrosłup pochyły - ostrosłup, w którym wysokość bryły nie pada na środek podstawy.

Ostrosłup prawidłowy - ostrosłup, który w podstawie posiada figurę foremną (kwadrat lub trójkąt równoboczny), wysokość ostrosłupa pada na środek podstawy oraz ścianami bocznymi są trójkąty równoramienne.

ostrosłup pochyły

Pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa wynosi? (podaj wynik)

ostrosłup prosty

Ścianami bocznymi tego ostrosłupa są trójkąty równoramienne.

ostrosłup prawidłowy

Pole podstawy tego ostrosłupa wynosi? (podaj wynik)

ostrosłup pochyły

ostrosłup prosty

Objętość tego ostrosłupa wynosi? (podaj wynik)

Ostrosłup, którego wszystkie krawędzie są jednakowej miary.

ostrosłup prawidłowy

czworościan foremny

czworościan