Dodatek: Podsumowanie wiedzy z szóstej klasy

Sprawdzian z historii klasa 6. Uważasz, że już wszystko potrafisz? Sprawdźmy to! Test wiedzy podsumowujący wiedzę z szóstej klasy. Powodzenia!

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 2.3

Average stars count: 3

Average points: 7

Average time: 00:02:39

Average time count: 5

Które z tych wydarzeń miało miejsce najpóźniej?

Hołd lenny złożył?

Albrecht Hohenzollern

Gratulacje! To już wszystkie pytania.

Naciśnij przycisk "zakończ test" i zobacz swój wynik!

Zwołany w 1717 roku sejm, który zatwierdził ugodę króla Augusta II z przeciwstawiającą mu się szlachtą, nosił nazwę?

W jakim państwie działał przede wszystkim Jan Kalwin?

Żołnierz walczący w oddziałach chłopskich podczas powstania kościuszkowskiego to?

Które wydarzenie miało miejsce najpóźniej?

Co oznacza powiedzenie "od Sasa do Lasa"?

Zaznacz dzieła Mikołaja Anioła.

Kto został pierwszym polskim królem elekcyjnym?

w jakim roku zostało wprowadzone liberum veto do obrad sejmowych?

Zaznacz przyczyny rewolucji we Francji

Sejm Wielki zagwarantował mieszczanom nietykalność osobistą.

Jakie dwa kraje rozpoczęły okres wielkich odkryć geograficznych?

Ostatnim władcą z dynastii Jagiellonów był?

Zaznacz prawidłową definicje unii personalnej.

Egzekucja Ludwika XVI

Sejm szlachecki

Włochy

Kosynier

Koronacja króla Stanisława Augusta Poniatowskiego

Sprzeczności, ciągłe zmiany zdania

Madonna przy schodach

Henryk Walezy

Iwan Groźny

1600 r.

Podział społeczeństwa na stany

Prawda

Anglia i Niemcy

Zygmunt I Stary

Jest to związek dwóch lub więcej państw, posiadających wspólnego monarchę,, przy zachowaniu przez te państwa odrębności prawnej, politycznej, a niekiedy także ustrojowej.

Po uwięzieniu króla Ludwika XVI Francja stała się?

Powstanie Legionów Polskich we Włoszech

Sejm konfederacki

Wielka Brytania

Szwoleżer

Konfederacja targowicka

Uporządkowanie, organizacja

Pieta

Michał Wiśniowiecki

Karol V

1653 r.

Pożar w Paryżu

Fałsz

Francja i Holandia

Władysław II Jagiellończyk

Związek dwóch lub większej liczby państw, oparty na wspólnych instytucjach państwowych. Państwa członkowskie tworzą w ramach unii jeden podmiot prawa międzynarodowego, najczęściej - jedno państwo.

Monarchią Konstytucyjną

III rozbiór Polski

Sejm niemy

Niemcy

Husar

I rozbiór Polski

Przejście całkowitej wewnętrznej przemiany

Ostania Wieczerza

Zygmunt August

Ferdynand I

1559 r.

Wojna z Prusami

Hiszpania i Francja

Zygmunt II August

Monarchią Absolutną

Bitwa nad Berezyną

Sejm Ugodowy

Szwajcaria

Bojar

Konfederacja barska

Przeobrażenie się z człowieka ubogiego w bardzo zamożnego

Mona Lisa

Stefan Batory

1652 r.

Rządy absolutne Ludwika XIV


Portugalia i Hiszpania

Stefan Batory

Republiką

Sąd Ostateczny

1635 r.

Nieudolna polityka Stuartów 

Zbawiciel świata

1650 r.