2. Polska w XVI wieku

Sprawdzian z historii klasa 6 dział 2. Uważasz, że już wszystko potrafisz? Sprawdźmy to! Test wiedzy podsumowujący dział drugi Polska w XVI wieku". Test jest przeznaczony dla uczniów klas 6.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 1.8

Average stars count: 3

Average points: 15

Average time: 00:08:20

Average time count: 38

Konstytucja nihil novi

1573 r.

1574 r.

1466 r.

Urzędnikiem odpowiedzialnym za politykę zagraniczną w Polsce był?

Ostatnim władcą z dynastii Jagiellonów był?

Dopasuj daty do wydarzeń.

Na XVIII wiek przypada w Polsce epoka zwana?

Kiedy odzyskano pomorze Gdańskie?

W 1569 r. przyłączono do Królewska Polskiego cześć terytoriów Wielkiego Księstwa Litewskiego takie jak:

Pierwsze obrady sejmu walnego złoconego z trzech stanów sejmujących odbyły się w?

Kto został pierwszym polskim królem elekcyjnym?

Hołd lenny złożył?

Ponad 50% ludności Rzeczypospolitej stanowili?

Zaznacz towar eksportowany przez Rzeczpospolitą.

Który polski król nadał szlachcie przywileje zwane statutami piotrkowskimi?

Zaznacz prawidłową definicje unii personalnej.

Mikołaja Reja nazywano?

Gratulacje!

To już wszystkie pytania. Naciśnij przycisk "zakończ test" i zobacz swój wynik!


Zaznacz kto znajduje się na obrazku.

Marszałek

Zygmunt II August

1576 r.

Średniowiecze

1444 r.

Wołyń

1490 r.

Iwan Groźny

Mieszczanie

Brylanty

Zygmunt Stary

Jest to związek dwóch lub więcej państw, posiadających wspólnego monarchę,, przy zachowaniu przez te państwa odrębności prawnej, politycznej, a niekiedy także ustrojowej.

Szczodrym władcom

Hetman

Zygmunt I Stary

Stefan Batory królem Polski

Oświecenie

1465 r.

Inflanty

1493 r.

Karol V

Szlachta

Miedź

Kazimierz Jagiellończyk

Związek dwóch lub większej liczby państw, oparty na wspólnych instytucjach państwowych. Państwa członkowskie tworzą w ramach unii jeden podmiot prawa międzynarodowego, najczęściej - jedno państwo.

Królem bursztynu 

Mikołaj Rej

Książe

Władysław II Jagiellończyk

1505 r.

Barok

1570 r.

Ferdynand I

Duchowieństwo

Śledzie

Aleksander Jagiellończyk

Ojcem literatury polskiej

Jan Zamoyski

Kanclerz

Stefan Batory

Odrodzenie

Podlasie

1480 r.

Albrecht Hohenzollern

Chłopi

Drewno

Jan Olbracht

Pogromcom Rusi

Jan Kochanowski

1470 r.

Mołdawia

1499 r.

Henryk Walezy

Bursztyn

Konfederacja warszawska

1400 r.

Kurlandia

1560 r.

Michał Wiśniowiecki

Zboże

1490 r.

Zygmunt August

Ucieczka Henryka Walezego

Stefan Batory

Dopasuj procent populacji do narodowości zamieszkujących Rzeczypospolita na przełomie XVI i XVII wieku.


40%

Polacy

20%

Rusini

13%

Litwini

5%

Żydzi


  1. nie wiem
  2. Dlaczego się ten test strasznie zacina i nie mogłam wybrać odpowiedzi w 2 pytaniach