4. Europa i Polska w XVII wieku

Sprawdzian historii klasa 6 dział 4. Powtórz materiał i sprawdź czy już wszystko potrafisz! Test wiedzy podsumowujący czwarty dział "Europa i Polska w XVII wieku". Test jest przeznaczony dla uczniów klas 6.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 4.8

Average stars count: 1

Average points: 11

Average time: 00:03:38

Average time count: 2

Dopasuj daty do wydarzeń

Zaznacz nazwiska Polaków, którzy uczestniczyli w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

Kto był pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych?

Po uwięzieniu króla Ludwika XVI Francja stała się?

Gratulacje!

To już wszystkie pytania. Naciśnij przycisk "zakończ test" i zobacz swój wynik!


Kto opisał zasadę trójpodziału władzy?

Do jakiego miasta Piotr I Wielki przeniósł stolicę?

Uszereguj wydarzenia chronologicznie

Dopasuj opisy do postaci

Zaznacz przyczyny rewolucji we Francji

Kiedy miała miejsce tzw. herbata bostońska?

Wojny religijne we Francji zakończyły wydany przez Henryka IV edykt?

Grupę uczonych i myślicieli, twórców Wielkiej Encyklopedii Francuskiej określamy mianem?

Ludwik XIV mówił o sobie?

Piorunochron został wynaleziony przez?

Ile kolonii rozpoczęło powstanie przeciwko Wielkiej Brytanii?

Zaznacz kto znajduje się na obrazku.

1787 r.

Stefan Czarniecki

Monarchią Konstytucyjną

Piotr I Romanow

Moskwa

Podział społeczeństwa na stany

1773 r.

Reformacyjny

Pierwszych pisarzy

Jestem królem całej Europy

Benjamina Franklina

24

Wolter

Konstytucja Stanów Zjednoczonych

Jerzy Lubomirski

Benjamin Franklin

Monarchią Absolutną

Fryderyk II 

Wiedeń

Pokój westfalski

Pożar w Paryżu

1777 r.

Nantejski

Oświeconych

Religia to ja

braci Montgolfier

13

Francuski pisarz

Mara Antonina

1783 r.

Tadeusz Kościuszko

Jerzy Waszyngton 

Republiką

Wolter

Petersburg

Defenestracja praska

Wojna z Prusami

1805 r.

Braterski

Encyklopedystów

Jestem waszym władcą

Kartezjusza

5

Fryderyk II Wielki

Katarzyna I

Uznanie niepodległości Stanów Zjednoczonych

Kazimierz Pułaski

Thomas Jefferson

Monteskiusz

Ryga

Ścięcie króla Karola I Stuarta

Rządy absolutne Ludwika XIV


1774 r.

Praski

Racjonalistów

Jamesa Waltta

48

Król Prus 

1789 r.

James Madison

Nowogród Wielki

Przywrócenie monarchii w Anglii

Nieudolna polityka Stuartów 

1745 r.

Państwo to ja

Józef II Habsburg 

Początek Wielkiej Rewolucji Francuskiej

Praga

Przebieg wojny trzydziestoletniej

1772 r.

Jestem gospodarzem nad Sekwaną

Cesarz rzymski

1794 r.

Ludwik XVI

Obalenie Rządów Jakobinów we Francji

Król Francji