1. Warsztat przyrodnika - krzyżowka

Powtórz materiał i sprawdź czy już wszystko potrafisz! Krzyżówka podsumowujący pierwszy dział "Poznajmy Warsztat Przyrodnika". Test jest przeznaczony dla uczniów klas 4.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 3.028

Average stars count: 29

Average points: 9

Average time: 00:06:27

Average time count: 91

1. Jakie narzędzie wskazuje nam kierunki świata? 


Odpowiedź wpisz poniżej:

2. Linia pozornego zetknięcia się nieba z powierzchnią Ziemi. 


Odpowiedź wpisz poniżej:

3. Jakie narzędzie pomoże nam w obserwacji ptaków?  


Odpowiedź wpisz poniżej:

4. Uważne przyglądanie się danemu obiektowi. 


Odpowiedź wpisz poniżej:

5. Oko to narząd odpowiedzialny za zmysł...  


Odpowiedź wpisz poniżej:

6. Ucho zapewnia nam...  


Odpowiedź wpisz poniżej:

7. Za jaki zmysł odpowiada język?  


Odpowiedź wpisz poniżej:

8. Mech porasta drzewo od strony...  


Odpowiedź wpisz poniżej:

9. Pozwala zobaczyć mrówkę w powiększeniu.  


Odpowiedź wpisz poniżej:

Hasło naszej krzyżówki to:


MIKROSKOP

Co możemy oglądać przez mikroskop?

Zaznacz poprawne przykłady z tablicy

Gratulacje!

To już wszystkie pytania. Naciśnij przycisk "Zakończ" i poznaj swój wynik!

Żywe organizmy znajdujące się w kropli wody.

Budowę skóry liścia

Kolonie malutkich mrówek

  1. 😃
  2. sto procent
  3. essa
  4. ()_() (- . - ) (xD )
  5. 4
  6. :⁠-⁠\
  7. sto procent
  8. szustka:)