1. Warsztat przyrodnika - krzyżowka

Powtórz materiał i sprawdź czy już wszystko potrafisz! Krzyżówka podsumowujący pierwszy dział "Poznajmy Warsztat Przyrodnika". Test jest przeznaczony dla uczniów klas 4.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 2.417

Average stars count: 12

Average points: 8

Average time: 00:05:53

Average time count: 34

1. Jakie narzędzie wskazuje nam kierunki świata? 


Odpowiedź wpisz poniżej:

2. Linia pozornego zetknięcia się nieba z powierzchnią Ziemi. 


Odpowiedź wpisz poniżej:

3. Jakie narzędzie pomoże nam w obserwacji ptaków?  


Odpowiedź wpisz poniżej:

4. Uważne przyglądanie się danemu obiektowi. 


Odpowiedź wpisz poniżej:

5. Oko to narząd odpowiedzialny za zmysł...  


Odpowiedź wpisz poniżej:

6. Ucho zapewnia nam...  


Odpowiedź wpisz poniżej:

7. Za jaki zmysł odpowiada język?  


Odpowiedź wpisz poniżej:

8. Mech porasta drzewo od strony...  


Odpowiedź wpisz poniżej:

9. Pozwala zobaczyć mrówkę w powiększeniu.  


Odpowiedź wpisz poniżej:

Hasło naszej krzyżówki to:


MIKROSKOP

Co możemy oglądać przez mikroskop?

Zaznacz poprawne przykłady z tablicy

Gratulacje!

To już wszystkie pytania. Naciśnij przycisk "Zakończ" i poznaj swój wynik!

Żywe organizmy znajdujące się w kropli wody.

Budowę skóry liścia

Kolonie malutkich mrówek

  1. szustka:)